Passersystem för kommuner och regioner

Kommun.jpg

 

När det handlar om passersystem för kommuner och regioner är en av de stora utmaningarna den geografiska spridningen av de olika verksamheterna samt det faktum att behoven för varje enskild verksamhet ofta är unika.

 

Tack vare RCO:s systemuppbyggnad kan man utnyttja en central serverlösning vilket gör att all administration kan skötas från en och samma plats.

 

I den smidiga lösningen för passerkontroll kan man dessutom integrera inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning – tre funktioner som även dem administreras i samma system som passerlösningen.

Minskad nyckelhantering och sparade pengar är några av alla de vinster en kommun och region kan ha av ett passersystem.

Här kan du ta del av referenser inom kommun och region

Umeå kommun

För ett antal år sedan bestämde sig Umeå kommun för att ha sina skolor och lokaler nyckelfria. Valet av passersystem föll på RCO då systemet kunde integreras med redan befintliga bokningssystem i idrottshallar.

Läs mer

Så arbetar Västerås stad med säkerhetssystem och passersystem

Johan Bjerkman är säkerhetssamordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås stad med ansvar för all form av fysisk säkerhet inom kommunen. Arbetet omfattar bland annat att stötta förvaltningarna med rådgivning i säkerhetsfrågor, ansvar för drift och ramavtal, samarbete med räddningstjänst och polis, brottsförebyggande arbete, systematiskt brandskyddsarbete samt kommunens säkerhetssystem och passersystem. Här ger han en inblick i hur kommunen arbetar med de mer tekniska delarna.

Läs mer

Hultsfred integrerar passersystemet med personalregistret

Hultsfreds kommun har integrerat sitt säkerhets- och passersystem med ett personalregister för administrativ personal och ett register för skolelever. Målet var att minska administrationen och öka säkerheten i hanteringen av personuppgifter. Dessutom ville man att ändringar i registren, till exempel att en person slutar eller byter tjänst, skulle slå igenom i passersystemet utan fördröjning.

Läs mer

Sollefteå kommun

Sollefteå kommun genomför nu en stor översyn av säkerheten i kommunens fastigheter. På åtgärdsprogrammet står bland annat utbyte av passersystem, att integrera inbrottslarm och passersystem samt komplettering med kortläsare på innerdörrar. Nu senast lät man installera RCO:s läsare NoKey offline på cirka 250 innerdörrar i kommunhuset. 

Läs mer

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.