Bostadslösningar

En kommunal flerbostads­fastighet med ett passerkontrollsystem skapar inte bara en tryggare miljö för de boende, det är också kostnadsbesparande eftersom man slipper nyckelhantering och kan spara energi genom att dörrar inte lämnas öppna i onödan.

 

Bostadslösningar.jpg

 

I kombination med exempelvis ett elektroniskt boknings- och informationssystem och porttelefoner med boenderegister kan fastighetsägaren även erbjuda de boende en väldigt smidig och enkel vardag.