Välkommen till RCO Securitys visselblåsning

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Vi uppmuntrar att den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden inom koncernen anmäler detta genom visselblåsarfunktionen. Som visselblåsare kan du alltid välja att vara anonym och ärenden hanteras med sekretess genom RCOs externa partner Interaktiv Säkerhet.

 


Visselblåsarfunktionen syftar till att skapa möjlighet att påtala allvarliga missförhållanden på ett säkert sätt så att dessa kan åtgärdas så effektivt som möjligt och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Vi garanterar att ditt ärende samt din identitet behandlas konfidentiellt och du har också ett skydd mot repressalier.

 


Vem kan rapportera?

 

Alla kan rapportera. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon helt utomstående. Notera att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten. Vi uppmuntrar till i första hand rapportera avvikelser enligt ordinarie rapporteringsrutin dvs för medarbetare, närmsta chef eller ledningsgruppsmedlem. För leverantör, kund eller någon helt utomstående är ni också välkomna att kontakta någon i företagets ledningsgrupp i första hand.