Inbrottslarm och brandvarning

Genom att integrera inbrottslarm och brandvarning i passerlösningen från RCO förenklas användningen betydligt samtidigt som installationen blir både snabbare och billigare jämfört med separata system.

 

Brandvarning.jpg

 

Detta innebär naturligtvis stora fördelar för en kommun där installationer av denna typ ofta är väldigt omfattande. Med en sådan här integration behöver man nämligen inte bygga dubbla system, utan larmgivarna i form av detektorer och magneter kopplas istället till passersystemets dörrkontrollenheter. Administrationen av användarnas larmbehörigheter kan skötas centralt från passersystemets klient istället för lokalt på respektive anläggning, vilket är tids- och kostnadsbesparande samt underlättar både handhavande och inlärning. En fördel för den som ansvarar för säkerheten är också att samtliga passer- och larmhändelser från alla anläggningsdelar finns samlade i samma system. Har man mindre anläggningar med bara ett fåtal dörrar erbjuder RCO även kostnadseffektiva kompaktlösningar.