Lokalbokning

Med en passerlösning för kommunala verksamheter finns möjligheten att koppla de kommunala bokningssystemen till passersystemet.

 

Lokalbokning.jpg

 

Det innebär att informationen om vem som ska ha tillträde till en lokal och under vilka tider automatiskt integreras i passersystemet. Detta kan spara mycket tid och pengar när det gäller exempelvis en idrottshall dit många kan tänkas behöva ha tillträde för olika aktiviteter. Istället för att dela ut nycklar som lätt kan komma på vift används i stället kort eller tag som dessutom snabbt kan spärras om de tappas bort. RCO stödjer i dagsläget bokningssystemen FRI (Idavall), Interbook (Explizit), Royal Boka (Björsta Data) och ActorSmartBook (Vitec Smart Visitor System AB).