Passerkontroll

Kortläsare 509 vandalskydd_20170429_tag.jpg

 

Med den stora mängd fastigheter som finns i en kommun är traditionell nyckelhantering mer eller mindre ohållbart. Borttappade nycklar är nästan lika osäkert som en helt olåst dörr. Att byta lås är dessutom både dyrt och tidskrävande. Använder man istället taggar eller kort kan dessa enkelt spärras om de tappas bort och man får full kontroll på vilka som kan passera in i alla olika byggnader som kan ingå i den kommunala verksamheten, exempelvis skolor, idrottshallar eller kommunhus – vilket naturligtvis ökar säkerheten.

 

Dessa taggar eller kort kan också programmeras unikt så att de exempelvis endast fungerar på valda dörrar och vid särskilda tidpunkter. Passerlösningen som RCO erbjuder är skalbar och passar med andra ord alla behov – dessutom styrs allting från en och samma programvara oavsett storlek. Obehörigt tillträde och stölder är bara några av de riskmoment man avsevärt förminskar när man använder sig av ett system för passerkontroll.