Vilka nyckelbrickor/taggar/passerkort ska jag ha till mitt passer- och bokningssystem?

En viktig del vid implementering av ett passersystem är val av lästeknik. Beroende på vilken typ av bricka/tagg/passerkort ni väljer att ha i ert system blir detta avgörande för vilken säkerhetsnivå som uppnås.

Teknikutvecklingen går snabbt och med ny teknik följer också en högre nivå av säkerhet. I ett elektroniskt passersystem med kort eller taggar beror säkerhetsnivån av vilken lästeknik som används. I nyare teknik används en högre nivå av kryptering vilket gör korten eller taggarna svårare att kopiera. Äldre lästekniker har lägre nivå av kryptering, och ju längre en lösning har funnits på marknaden desto större är risken att den går att kopiera.

Ingen lästeknik kan garanteras vara omöjlig att kopiera, men ju nyare lästeknik desto säkrare blir systemet. Vid investering i ett nytt passersystem är RCOs rekommendation därför att alltid välja den senaste tillgängliga lästekniken. Just nu är detta MIFARE DESFire.

Att välja lästekniken MIFARE DESFire och bara använda kortets serienummer som identitet ger dock ingen ökad säkerhet. Kortets serienummer ligger helt öppet och oskyddat och är i princip lika enkelt att kopiera som serienumret på ett PROX EM4200 eller MIFARE Classic kort.

För att uppnå högsta säkerhet behöver DESFire-korten förses med en krypterad minnesarea en s.k. RCO Applikation där kortets unika nyckel lagras och skyddas av en AES 128-bitars kryptering. Vid tillverkning förvrängs den nyckel som används för att läsa den krypterade informationen så att varje kort blir helt unikt. En lösning som förhindrar att systemets huvudnyckel kommer till obehörigs kännedom, även om säkerheten på ett enstaka kort skulle brytas.  För att säkerställa kvalitet och säkerhet tillhandhålls taggar och kort försedda med RCO Applikation enbart från av RCO godkända kortutgivare.

RCO erbjuder produkter med högsta säkerhetsklassning och den senaste lästekniken. En gradvis uppgradering från äldre till nyare teknik med högre säkerhet kan åstadkommas genom att antingen byta ut gamla läsare mot nya alternativt uppgradera mjukvaran i befintliga läsarna där det är möjligt.

Idag finns två huvudsakliga lästekniker tillgängliga på marknaden. PROX EM4200 är äldst och enkel att kopiera. RCO fasar ut alla produkter med denna lästeknik och rekommenderar ingen att investera i ett nytt system med denna teknik. Även äldre system bör uppgraderas, vilket kan göras genom att gradvis byta ut läsare med PROX teknik till kombiläsare som även har stöd för Mifare.

Mifare är en nyare lästeknik som finns i flera varianter och där MIFARE Classic är en av de vanligast förekommande på marknaden. MIFARE DESFire är en nyare och säkrare version med högre nivå av kryptering. RCO rekommenderar MIFARE DESFire EV2 eller högre till alla som investerar i ett nytt säkerhetssystem.

Valet av lästeknik styrs av vilken nivå av säkerhet som matchar behovet i fastigheten. Ert beslut bör fattas i dialog med installatören.

 

Nedan presenterar vi de vanligaste lästeknikerna:

 

Lästekniker.PNG