Sollefteå kommun

Sollefteå kommun genomför nu en stor översyn av säkerheten i kommunens fastigheter. På åtgärdsprogrammet står bland annat utbyte av passersystem, att integrera inbrottslarm och passersystem samt komplettering med kortläsare på innerdörrar. Nu senast lät man installera RCO:s läsare NoKey offline på cirka 250 innerdörrar i kommunhuset. Genom att minimera antalet nycklar uppnår kommunen högre säkerhet, smidigare inpassering och dessutom minskas kostnaderna för nyckelhantering.

 

case_sollefteaa.png

 

– Vi har väldigt många fastigheter i kommunen, alltifrån skolor, fritidsanläggningar och äldreomsorg till flyktingboenden. Och allt ligger ganska utspritt inom cirka 10 mils radie, säger Jörgen Byström, säkerhetssamordnare på Sollefteå kommun.

 

Helhetsöversyn

 

Det började för tre år sen med att ett passersystem på en skola helt plötsligt slutade fungera och när man till slut lyckades ta sig in så gick inbrottslarmet igång. Det blev startskottet för kommunen att börja göra en helhetsöversyn av säkerheten i kommunen.

 

– Våra passersystem och inbrottslarm som vi hade, i framför allt en del skolor, var gamla och underhållet hade blivit eftersatt. Det medförde ökade kostnader för service och utryckningar. Dessutom trasslade ofta magnetkorten, som användes till passersystemen. En annan sak var att respektive säkerhetsanläggning sköttes lokalt i respektive fastighet. Det gjorde att det var väldigt olika nivå på säkerheten i olika fastigheter. I en del spärrades det varken ut några kort eller ändrades koder. Det var helt klart dags att göra något, säger Jörgen Byström.

 

Nu tittar man över och inventerar säkerheten i kommunens samtliga fastigheter, hur det ser ut idag och hur man vill ha det i framtiden. Det ska utmynna i en femårsplan när det gäller uppgraderingen av passersystem, inbrottslarm och brandlarm.

 

– Vi har sedan tidigare RCO:s äldre passersystem i några fastigheter. Dessa har vi nu som ett första steg bytt till nya R-CARD 5000-systemet vid åtta skolor, en del fristående idrottshallar och kommunhuset. Och överallt har vi beröringsfria läsare vilket innebär att de behöriga öppnar med hjälp av en tag istället för magnetkort eller nycklar, säger Jörgen Byström.

 

Slippa nyckelhantering

 

Installationerna av RCO-systemen utförs av Rogsta Elteknik, som arbetat med Sollefteå kommun i nio år.

 

– Jag har också jobbat med RCO under många år och därför var det naturligt att kontakta dem när Sollefteå kommun ville titta på ett alternativ till nyckellåsning till sina innerdörrar i kommunhuset, säger Arvid Berglund, Rogsta Elteknik.

 

Bakgrunden var att kommunen skulle göra en stor omorgansiation och man ville att de anställda skulle kunna byta kontorsrum inom kommunhuset utan att behöva byta lås. Det senare skulle medföra alltför stora kostnader för låsbyten och administration.

 

– Nyckelhanteringen i kommunhuset var tidigare en stor kostnadspost och det krävdes nästan en deltidstjänst för all administration. Samtidigt var det inte säkert då nycklar kan komma på avvägar och enkelt kopieras, säger Jörgen Byström.

 

250 innerdörrar

 

Tillsammans med Arvid Berglund från Rogsta Elteknik besökte RCO:s säljare Christer Nilsson de ansvariga på Sollefteå kommun och demonstrerade innerdörrsläsaren NoKey offline.

 

– NoKey offline var precis den lösning vi behövde till kommunhuset. Först provmonterade vi en på en dörr och efter att testet utfallit till belåtenhet beställde vi cirka 250 stycken läsare att monteras på kontorsdörrarna inne i fastigheten, säger Jörgen Byström.

 

– Det är förvånansvärt enkelt att montera NoKey offline. Produkten är genomtänkt och man gör ingen åverkan på dörren, så vill man senare flytta en läsare till en annan dörr är det inga problem. Alla taggar är inlagda i RCO-systemet för att kunna fungera online och offline. I kommunhuset sitter 28 stycken onlineläsare, säger Arvid Berglund.

 

Validering sker automatiskt vid inpassering vid online-läsarna. Taggar till offline-läsare måste valideras kontinuerligt för att upprätthålla säkerhetsnivån. Ett tappat kort spärras ut från online-systemet och då det ej valideras kan det heller inte användas av obehöriga vid offline-läsarna.

 

En tag för all inpassering

 

Med NoKey offline har man i princip kommit ifrån nycklar helt i kommunhuset. Personalen använder en och samma tag för att öppna såväl ytterdörrar som kontorsdörrar inom fastigheten. De i kommunhuset som även jobbar på olika skolor kommer också in på respektive skola med sin tag. Och skulle en tag försvinna är det bara att spärra ut den.

 

– Vi lade stort fokus på att informera våra medarbetare i förväg innan vi installerade NoKey, så de har varit med hela vägen i vårt säkerhetsarbete och fått tycka till. De är jättenöjda med det nya systemet och tycker att det är smidigt och enkelt, säger Jörgen Byström och fortsätter:

 

– Vi har även ett printersystem för utskrifter och även för att starta detta använder man sin tag. Eventuellt ska man framöver även kunna använda sin tag för att logga in på sin dator. Vi kommer också att titta på att ha ID-kort med inbyggd tag för samtliga medarbetare. Att kunna identifiera personen ökar också säkerheten. Vårt mål är att ha ett kort/tag till allt.

 

Integrerat säkerhetssystem

 

Nästa steg för Sollefteå kommun är nu att investera i säkerhetssystemet R-CARD M5 MEGA, med passersystem och inbrottslarm integrerat.

 

– Vi kommer till att börja med testa det på en skola. Men vi tror att det här är rätt väg att gå. Det blir enklare att sköta då vi centralt för alla våra fastigheter kan styra systemet, göra uppdateringar och ändringar. Vi är också intresserade av RCO:s grafiska presentationsverktyg R-CONTROL. Det gör det ännu enklare för oss att få översikt över vårt säkerhetssystem och vad som händer i våra olika fastigheter. Vi kommer även komplettera med NoKey offline på innerdörrar i exempelvis skolor och fritidslokaler där det kan vara fråga om dörrar till vaktmästarrum, personalrum, omklädningsrum och förrådsrum. Med RCO:s lösningar får vi tryggare och säkrare miljöer samtidigt som det blir smidigare inpassering för våra medarbetare, avslutar Jörgen Byström.

 

Om RCO Security

 

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

 

Om RCO Group

 

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.