Framtidssäkra med innovativa passer- och säkerhetssystem

Med RCO Securitys avancerade lösningar för passer- och säkerhetssystem har kommunen genomgått en stor förändring i hur tillgångshantering och säkerhet hanteras. Den här artikeln beskriver Skövde-modellen, hur lösningarna används, och de betydande förbättringar som åstadkommits.

 

naturfoto_220502-84.jpg

 

Med nära 7000 anställda, många olika verksamheter och en rad externa användare på olika platser har Skövde kommun ett avancerat pussel att lägga för att få allt att klaffa avseende tillgänglighet. Lokaler används av olika personer vid olika tider och det krävs ett passersystem som gör det smidigt, säkert och samtidigt öppet för rätt användare vid rätt tillfälle. Med ett effektivt och säkert passersystem som optimerar användningen av offentliga lokaler möjliggörs en effektiv användning av skattemedel.

 

Mångårigt samarbete formar framtiden


För ungefär tio år sedan började Skövde kommun sitt samarbete med RCO Security, motiverade av behovet att uppdatera och standardisera gamla säkerhetssystem som var uppdelade på flera byggnader runt om i kommunen. Systemen var föråldrade och med otydligt ansvar vilket ledde till att arbetet blev svårt att överblicka och till ineffektivitet. Med en växande stad och en ökning av antalet byggnader och verksamheter blev det nödvändigt att omstrukturera och modernisera passer- och säkerhetssystemen.

 

Skövdemodellen: kontroll, enklare hantering och minskad administration


Lösningen på utmaningarna kallar vi idag för "Skövdemodellen" – en centraliserad modell där färre personer som har tydligt definierade roller och ansvar. Denna modell har lett till bättre kontroll, minskade risker för misstag och en effektivare administration. Med färre fysiska nycklar och enklare tillgångshantering genom digitala lösningar har man också kunnat minska kostnaderna och tidsåtgången för administration.

 

Resultaten talar för sig själva


Användningen av RCO Securitys passer- och säkerhetssystem i Skövde kommun har gett påtagliga och mångsidiga fördelar. Investeringen i det nya systemet har lett till en mer effektiv resursanvändning för Skövde kommuns skattebetalare. 

-    Högre säkerhetskrav för byggnader har införts, vilket ökat säkerheten för både individer och fastigheter. Bland annat på förskolor och äldreboenden har tryggheten förbättrats genom att införa låsta dörrar och porttelefoner.


-    Systemet erbjuder skalbara och anpassningsbara lösningar som kan skräddarsys efter olika verksamhetsbehov och fastighetstyper. 


-    Med digitala verktyg som underlättar hantering av passersystem på distans kan fler kan få tillgång till lokaler, samtidigt som administrationen har minskat. 


-    Lösningarna ger snabbhet i hantering av användare och en bättre överblick över tillgångar. 
Sammanfattningsvis har RCO Securitys lösningar inte bara förbättrat säkerhet och administration utan också bidragit till en starkare och mer kostnadseffektiv kommunal verksamhet.

 

Skövde stadshus_2024.JPG

 

Varför RCO Security?


RCO Securitys kompetens och förmåga att leverera flexibla lösningar möter kommunens specifika behov. De har en stark produktmix som är särskilt anpassad för den kommunala sektorn, och deras engagemang sträcker sig från installation till långvarig support och service.

 

Nästa steg


Med framgången av det nuvarande systemet ser Skövde kommun fram emot att ytterligare förbättra och utvidga användningen av RCO Securitys lösningar. Nästa steg inkluderar ökad informationssäkerhet och att integrera nya funktioner, såsom digitalisera beställning av externa taggar.

 

RCO Securitys lösningar har inte bara förbättrat säkerheten och effektiviteten i Skövde kommun utan också stärkt förtroendet hos både anställda och medborgare. Genom en väl genomtänkt strategi och en stark samarbetspartner har Skövde kunnat ta ett stort steg framåt i att skapa en säkrare och mer välorganiserad kommunal verksamhet.

 

 

Läs mer

Minska stressen kring larmet på jobbet. Arbetar du inom offentlig sektor och är på jakt efter ett användarvänligt larmsystem? Läs mer här

 

Har du frågor och funderingar om RCO:s lösningar för passer- och säkerhetssystem? Läs mer om oss eller kontakta våra experter.

 

Om RCO Group

Gemensamt för bolagen i RCO Gruppen är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten.

 

Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.

 

 

 

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.