Victoria Park i Eskilstuna

Fastighetsbolaget Victoria Park utvecklar befintliga fastighetsbestånd med fokus på standardhöjande och värdeskapande åtgärder. I Eskilstuna har man bland annat ökat tryggheten för hyresgästerna genom att installera passersystem, porttelefoner och tvättstugebokning från RCO i sina bostadsområden.

 

Victoria Park är en av de största privata fastighetsägarna i Eskilstuna med totalt cirka 3 100 hyreslägenheter.
– Vi fick många önskemål från de boende om att vi skulle låsa portarna. Tidigare var fastigheterna bara låsta nattetid och obehöriga kunde dagtid komma in i trapphusen vilket gjorde miljön otrygg, säger Mia Ling, områdeschef på Victoria Park i Eskilstuna.

 

Investerar i bostadsområden

 

Victoria Park är ett relativt ungt fastighetsbolag. 2012 började man arbeta med hyresfastigheter och sedan dess har man vuxit snabbt till att i dag ha ett fastighetsbestånd på 1 062 000 kvadratmeter fördelat på drygt 13 000 lägenheter på 13 orter i södra och mellersta Sverige. Företaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

 


– Vi investerar i bostadsområden så att de stiger i värde. Det gör vi dels genom upprustning av fastigheterna dels genom att ha ett långsiktigt och hållbart förvaltningsarbete med en social dimension. Vi anställer till exempel arbetslösa ungdomar, som bor i områdena, som miljövärdar med uppgiften att hålla rent och snyggt i sitt bostadsområde.

 

Det gör att andra i området kanske tänker sig för en gång extra innan de förstör eller vandaliserar. En annan åtgärd är att vi också anställer Bocoacher, med lokalkännedom om våra bostadsområden, som har till uppgift att ha en nära direktkontakt med våra hyrsegäster. Det var också genom Bocoacherna vi fick förfrågningar om att installera passersystem på portarna i våra områden, säger Mia Ling.

 

Porttelefon, passersystem och tvättstugebokning

 

Victoria Park kontaktade säkerhetsinstallatörsföretaget Certego om en lämplig lösning.

 

– Vi hade diskussioner med Victoria Park under en längre tid och vi tittade över beståndet, vilka krav man hade och vilken typ av system som bäst kunde svara upp mot dem, säger Magnus Jerregård, säljare på Certego i Eskilstuna.

 


Offertförfrågan gällde samtliga Victoria Parks bostadsområden i Eskilstuna, utom ett radhusområde. Som skalskydd ville man ha porttelefon och passersystem vid entréportarna, passersystem på källar- och förrådsdörrar och dessutom tvättstugebokning.

 

– Totalt handlade det om cirka 380 porttelefoner, 800 läsare på innerdörrar samt 50 tvättstugebokningssystem. Jag såg direkt att det här kunde vara perfekt för RCO:s passersystem, som lämpar sig mycket väl för bostadsfastigheter. Tanken var att förse alla innerdörrar med RCO:s NoKey offline-läsare. RCO är de enda som har passersystem med offline-läsare lämpliga för flerbostadssidan. Fördelen är att läsarna är batteridrivna, man slipper med andra ord dra kabel till varje läsare och kommer därmed ner i installationskostnad.

 

För att detta ska fungera måste porttelefonen fungera som initieringsläsare, vilket innebär att när hyresgästen passerar den med sin tag så har taggen sedan behörighet till NoKey offline-läsarna inne i fastigheten under 24 timmar, säger Magnus Jerregård.

 

– När jag började arbeta med det här projektet hade vi ingen porttelefon som kunde erbjuda initiering för offline-läsare. Men vi tog fram porttelefonen PA MIF/PROX-519 under projektets gång och levererade faktiskt den första batchen till Certego i Eskilstuna, säger Robert Lindgren, säljare på RCO.

 

Tryggare för hyresgästerna

 

I mars startade Certego med installationen av det här stora projektet och man beräknar att vara klar innan årsskiftet.

 

– Vi tycker att det här är en bra lösning som gör att boendemiljön kommer bli tryggare för våra hyresgäster, säger Mia Ling.

 

– Det här blev en smart och kostnadseffektiv lösning. Att använda sig av NoKey offline-läsare blir allt vanligare och vi har även installerat dem i andra bostadsområden. Med hjälp av offline-läsare kan man låsa fler dörrar till lägre kostnad, avslutar Magnus Jerregård.

 

Om RCO Security

 

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

 

Om RCO Group

 

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.