Vanliga frågor

Kan jag boka tvättstuga i min mobiltelefon?

 

Med appen Electrolux Professional MOBILE installerad i en smartphone kan man boka fastighetens olika gemensamhetsutrymmen som exempelvis tvättstuga, bastu eller solarium. Från "Min sida" kan man se gjorda bokningar, göra avbokningar samt exempelvis sätta påminnelser som maskin klar. Via "Info" kan systemägare eller fastighetsbolag informera om olika händelser och arrangemang. För användning av Electrolux Professional MOBILE måste systemägare/fastighetsbolag installera webbtjänsten Electrolux Professional WEB/MOBILE.

 

Electrolux Professional MOBILE finns tillgänglig för både iPhone- och Android-telefoner.

 

Hur kan man förenkla inpassering till garaget?

 

Genom igenkänning av registreringsnummer kan man bekvämt, snabbt och automatiskt öppna garageportar och grindar för fordon. Till passersystemet ansluts TagMaster kamera CS-50 som läser av registreringsnumret och jämför det med de registreringsnummer som angetts i passersystemets databas. Föraren behöver inte visa någon nyckelbricka eller kort för en passerläsare utan kan lugnt sitta kvar och vänta på att porten eller grinden öppnas. 

 

Kan man installera passersystem i fastigheten utan att dra kabel till varje dörr?

 

Har man velat inkludera lokaler som är placerade utanför huvudfastigheten, exempelvis en miljöstuga, i passersystemet så har det ofta medfört höga kostnader för installation av kommunikationskabel i marken – men i dag finns andra lösningar. Genom att använda kodläsare av offline-modell så kan man enkelt och kostnadseffektivt inkludera även dessa lokaler.

 

Läsare för offline-bruk har den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen väldigt smidig. Läsarna går på batteri och enheterna varnar i god tid innan de förbrukat batterierna. Ett batteribyte kan användaren dessutom göra själv. Offline-läsarna har också möjlighet till extern strömförsörjning, vilket gör att man slipper batteribyten helt och hållet. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare.

 

Hur kommer ambulans, polis och räddningstjänstpersonal att kunna komma in i porten?

 

Installerar man läsare med tangentbord finns möjlighet att låta ambulanspersonal, polis, tidningsbud med flera att passera med enbart kod istället för att behöva kodbricka. Tiden för när koden ska vara giltig är dessutom möjlig att begränsa till enbart vissa dagar eller tider på dygnet.

 

Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) saknas regelverk kring den här frågan. Man får som fastighetsägare väga nyttan av att ha porten olåst mot risker för inbrott och skadegörelse. Räddningstjänsten har tillgång till verktyg för att bryta upp en dörr och kommer alltid in i händelse av en nödsituation.

 

Går det att öppna entréporten från mobiltelefonen?

 

Med mobilapplikationen RCO Access ges boende möjlighet att fjärröppna och se status på dörrar i fastigheten. Vilka dörrar man får möjlighet att öppna bestäms av den behörighet som kopplas till passerkortet.

 

Appen laddas ner kostnadsfritt från Google Play eller App Store. Språk som stöds är svenska, norska, finska och engelska.

 

Kan jag använda samma nyckelbricka som till porten för att låsa upp postfacket?

 

Ja, för fastighetsboxar med inbyggd läsare och i vissa fall elektroniska namnskyltar finns möjlighet till integration mot R-CARD M5 via R-CARD M5 Admin API/Easy. Molntjänsten som hanterar fastighetsboxens läsare och i förekommande fall boxens namnskyltar kan via API lösningen uppdateras med identifierare som lägenhetsnummer, namn och kortinformation vilket gör att den boende kan öppna postfacket med sin vanliga nyckelbricka. Exempel på sådan leverantör av fastighetsboxar är RENZ Sweden AB och Dinbox Sverige AB.

 

Ett annat alternativ för fastighetsboxar med elektroniska lås är att montera en kortläsare på eller i fastighetsboxens närhet och låta passersystemets elektronik aktivera de olika boxarna. En lösning som kan kontrollera upp till 64 postfack.