RCO Security AB:s Girl Power-stipendium

RCO Security AB:s Girl Power-stipendium syftar till att underlätta för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden så väl som att inspirera kvinnor att söka sig till säkerhetsbranschen. Stipendiet delas ut till den student inom larm och passage som lyckas fånga juryns uppmärksamhet genom goda studieresultat samt ett genuint intresse och engagemang för säkerhetsbranschen.

 

Mottagaren till stipendiet utses av representanter från RCO Security AB.

 

Kriterier

Alla kvinnliga studenter på El-programmet med inriktning larm/passage kan ansöka om stipendiet. Skolan den ansökande går på ska, av RCO, vara godkänd samarbetspartner för projektet Girl Power.

Stipendiaten ska ha goda studieresultat samt ett genuint intresse och engagemang för säkerhetsbranschen.

 

Syfte

Girl Power-stipendiets syfte är att underlätta för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden samt att inspirera kvinnor att söka sig till säkerhetsbranschen.

 

Värde

Girl Power-stipendiet motsvarar ett presentkort på ca 10 körlektioner samt teoriutbildning (till ett värde av max 10 000 kr) på utvald körskola.

 

Ansökningsperiod

Årligen 1 augusti - 30 september.
Ansökan skall finnas hos RCO senast 30 september aktuellt år för att delta i bedömningen.

 

Utdelning

I samband med höstterminsavslutningen.

 

Ansökan

För att ansöka om Girl Power-stipendiet för egen del eller för att nominera en kandidat ifylls ansökningsformuläret nedan.

 

Ansökningskriterierna ska kunna intygas av mentor/lärare/dylikt.
Mottagaren av stipendiet utses av representanter från RCO Security AB.

 

Eventuella frågor skickas till tarja.hillbom-valila@rco.se