Lokalbokning

Med en passerlösning för kommersiella verksamheter finns möjligheten att koppla bokningssystemen till passersystemet. Det innebär att informationen om vem som ska ha tillträde till en lokal och under vilka tider automatiskt integreras i passersystemet.

 

MapR Touch_20140267_tag.jpg

 

Detta kan spara mycket tid och pengar när det gäller exempelvis ett mötesrum eller konferenslokaler dit många kan tänkas behöva ha tillträde för olika aktiviteter. Istället för att dela ut nycklar som lätt kan komma på vift används i stället kort eller tag som dessutom snabbt kan spärras om de tappas bort. RCO stödjer i dagsläget bokningssystemen FRI (Idavall), Interbook (Explizit) och Royal Boka (Björsta Data).