Tvättstuga & andra gemensamma lokaler

Vi vet att tvättstugan ofta är en anledning till osämja i en flerbostadsfastighet. Tider som inte respekteras, saker som försvinner och diskussioner kring fördelningen av tvättider.

 

Bokningtvattsuga.jpg

 

Med ett bokningssystem undviks mycket av detta. Det skapar också en en tryggare miljö då det bara är den som bokat som har tillgång till lokalen. Enkelt och smidigt för alla.