RCO KOMBI-TAG GRÖN

Grön. Kombitag Mifare/EM 4200. Båda lästeknikerna använder samma ID-nummer.

LADDA NER

}