Bordsläsare Mifare.Snr läsning

(4-byte ID). Ansluts via USB (virtuell serieport). Serienummerläsning. Modell 300.

LADDA NER

Manual
R-CARD-M5-Bordslasare-Installera-och-Anvanda.pdf
Mjukvara (senaste version)
promag-300-mif_prox_serienummer_w7w8w10.zip

Teknisk data

Nettovikt
0,134

}