Här kan du läsa mer om RCO som arbetsgivare och de förmåner du kan ta del av

Möte_RCO_2137.jpg

 

RCO Security grundades 1976 och har etablerat sig som en ledande leverantör på den nordiska marknaden. I dag finns RCO representerat i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Solna.

 

Sammanlagt har RCO ca 110 medarbetare fördelade i tre länder där merparten arbetar i Sverige. RCO Security omsätter ca 360 miljoner kronor och har de senaste åren uppvisat en väldigt positiv tillväxt. RCO Security är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. Vi är också anslutna till kollektivavtalet Teknikföretagen.

 

  RCO Security - A Great Place to Work 

 

Vi är för tredje året i rad ceritifierade A Great Place to Work. Certifieringen är ett bevis på att vår organisation uppfattas som en bra arbetsplats av våra medarbetare. Att inneha en Great Place to Work-certifiering™ är att tillhöra en unik skara av organisationer som sätter sina medarbetare först. Något som vi på RCO är mycket stolta över.

 

RCO Group

 

Att vara en del av RCO innebär att du är en del av RCO Group, i gruppen ingår RCO Security, DinboxNimly och Swedlock. Gemensamt för bolagen i gruppen är att vi utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem med den senaste tekniken. Tillsammans har vi 210+ medarbetare, vi omsätter 600+ miljoner och har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här kan du läsa mer om RCO Group

 

Mångfald inom gruppen

 

RCO Group arbetar med att skapa ett inkluderande arbetsklimat. Detta genom att bland annat sätta upp mål för inkludering och mångfald som berör en jämn könsfördelning då andelen kvinnor respektive män är 40/60 procent eller jämnare och vi strävar efter en jämn åldersfördelning genom hela gruppen.

 

De initiativ och aktiviteter som vi gör kopplat till dessa frågor samlar vi under konceptet Open for all. Ett exempel på detta är att vi arbetar för att få in fler kvinnor i säkerhetshetsbranschen genom initiativet Girl Power. Det är ett projekt som drivs i samarbete med gymnasieskolor och lärarna på el- och energiprogrammet. Lär mer om GirlPower här

 

En flexibel arbetsplats

 

RCO Security erbjuder dig en hybrid arbetsplats för dem som har arbetsuppgifter där hemarbete är möjlig. Som verksamhet vill vi understryka att vi även ser ett behov av, och värdesätter, att vara på plats samt att ha sociala interaktioner.

 

I linje med vår målbild att bli branschens bästa arbetsgivare erbjuder vi även bokning av kontorshub i centrala Stockholm via Respaces, med syfte att öka flexibiliteten för våra medarbetare.

 

Hälsa och välmående

 

Det är viktigt att vi tar hälsa och välmående på största allvar. Vi är måna om både den fysiska och mentala hälsan och erbjuder därför ett antal aktiviteter och förmåner som bidrar till detta.

 

- RCO Security erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme en gång per vecka.

 

- Vi har ett gemensamt gym på vårt huvudkontor där vi erbjuder fri träning och instruktörsledda träningspass varje onsdag.

 

- Som medarbetare hos oss erbjuds du möjligheten att boka in dig på massage.

 

- Med Flexible Fridays erbjuder vi dig en dag i veckan helt utan interna möten, för att möjliggöra obruten tid till arbete som kräver fokus, kreativitet och strategiskt tänkande.

 

Vi är öppna för nya perspektiv

 

För oss är det viktigt att vara öppnen för nya perspektiv, spana på nya trender och ständigt lära oss nytt för att anpassa oss till dagens snabba klimat. Vi tror på att det som leder företag och organisationer framåt är utveckling och det är viktigt att medarbetarna får driva sin egen utveckling samtidigt som ledare och RCO Security som arbetsgivare ska skapa förutsättningarna för utveckling samt även motivera och inspirera till fortsatt lärande.

 

Det är en av anledningarna till att vi kontinuerligt arbetar med utveckling av ledarskapet.

 

RCO Group har ett gemensamt ledarskapsprogram för ledare med personalansvar. Vi strävar efter ett decentraliserat ledarskap där beslutskraften ligger långt ut i organisationen och närmare kund. Stort ansvar läggs på chefer på alla nivåer i organisationen och att leva våra värderingar är centralt.

 

Våra ambitioner med RCO Groups ledarskapsprogram är att:

 

- Skapa ett gemensamt språk och nätverk mellan ledarna.

 

- Uppfattas internt som branschens bästa arbetsgivare.

 

- Utveckla trygga ledare som känner sina mandat och kliver fram i modernt ledarskap.

 

- Att medarbetarna ser värderingarna i vardagen.

 

- Ge energi, inspiration och nya tankar.