Vårt samarbete med Lernia

I vår strävan efter fler kvinnor i säkerhetsbranschen har vi i vårt projekt Girl PowR inlett ett samarbete med Lernia.

 

Sedan våren 2020 erbjuds Lernias elever som studerar larm och passage möjlighet att genomföra den teoretiska delen av sin utbildning med hjälp av våra E-kurser som handlar om våra produkter och mjukvara. Efter genomförd teori kommer eleverna att utföra en installation och driftsättningsdel i Lernias lokaler i Stockholm. Självklart utförs denna praktiska del med hjälp av RCOs produkter

 

Lernia är en platsbank för jobbsökande och erbjuder utbildningar inom flera områden. Läs mer här