Fler kvinnor i branschen med närproducerat mångfaldsprojekt

Den stora bristen på säkerhetstekniker, särskilt kvinnliga sådana, har sedan en tid tillbaka uppmärksammats av flera inom säkerhetsbranschen. RCO Security ville försöka göra skillnad och tog saken i egna händer. Tillsammans med Järfälla gymnasium har vi nu initierat ett projekt som syftar till att fler tjejer ska söka till elprogrammet.

 

Tarja Hillbom Välilä jobbar som kvalitet- och miljöansvarig på RCO och projektleder också det pågående mångfaldsprojektet som startades upp 2018.

 

- Vi har länge funderat på varför det är brist på säkerhetstekniker, inleder Tarja och fortsätter: Det byggs mycket idag, tryggare lösningar efterfrågas och det finns otroligt mycket jobb. Vi på RCO ville slå ett slag både för att kompetenssäkra, men också mångfaldssäkra branschen. Projektet som till en början tog avstamp i en hållbarhetstävling som RCO deltog i, stod snart på helt egna ben.

 

Få kvinnliga sökanden

Efter ett möte med Järfälla gymnasium, där bland annat läraren Daniel Jidenius medverkade, var samarbetet ett faktum.

 

- Vi träffades och RCO berättade om den enorma bristen på säkerhetstekniker och larminstallatörer i branschen och att de, som vi, gärna ville se att fler tjejer utbildar sig till tekniker, förklarar Daniel och tillägger: Vi såg alltså också problemet och ville gärna vara med och öka mångfalden.

 

Vidare berättar Daniel att det är otroligt få tjejer som söker sig till elprogrammet, Tarja instämmer och förklarar att det knappt är fyra procent tjejer, sett till hela Stockholms län, som söker till el och energi. Varken Tarja eller Daniel tror att det låga söktrycket bland tjejer har att göra med att de skulle vara ointresserade av ämnet, snarare tror båda att det handlar mycket om att det finns en bild av att elyrkena är mansdominerade och att tjejer mer sällan introduceras för den typen av program i samband med att de ska göra sina gymnasieval.

 

- Det första vi gjorde var att lyssna på RCO och branschen och anpassa vår elutbildning efter det rådande läget ute på arbetsmarknaden, säger Daniel och fortsätter: Till hösten startar vi därför upp programmet med en mer konkret inriktning mot svagström och passage.

 

Vill visa på yrkesbredden

Även om själva projektet än så länge är relativt nystartat har man redan gemensamt gjort flera aktiviteter för att locka fler tjejer till elprogrammet. Framförallt har det handlat om att RCO närvarat vid öppethus-tillfällen och när åttondeklasser besökt gymnasieskolan. Man har vid dessa tillfällen informerat om branschen och försökt visa på bredden som elyrket innebär. - Vi har framförallt riktat in oss mot tjejerna.

 

Vi har insett att vi måste börja informera om teknikeryrket tidigt, konstaterar Tarja och Daniel håller med.

 

- Även SYV har en stor roll i detta, både vi och RCO har märkt att de inte riktigt vet vad säkerhetstekniker är för yrke och då är det ju svårt för dem att informera om det, säger Daniel och tillägger: Vi har därför bjudit in studie- och yrkesvägledare att komma och prova på yrket praktiskt här på skolan, för att de ska få en uppfattning om det. Förutom att introducera yrket för SYV har man också bjudit in till mötesträffar.

 

En del i detta handlar även om att involvera kommunen och jobba ännu bredare, en långsiktighet som Tarja lyfter fram att man på RCO strävar efter.

 

- Vi har väldigt långt kvar innan valet av el-programmet blir ett naturligt val även för tjejer. Vi går långsamt framåt men lär oss mycket på vägen. Som ett led i detta sitter vi också med i skolans programråd tillsammans med andra företag och politiker bland annat, säger Tarja.

 

Visste knappt att el fanns

En som redan går programmet och som kan berätta hur det är att gå el som tjej är Andréa Nilsson.
Hon går andra året på el- och energiprogrammet på Järfälla Gymnasium.

 

- När jag gick i grundskolan fick vi höra om olika teknikprogram, men ingen berättade om el-programmet, förklarar Andréa och tillägger att hon faktiskt knappt visste att det fanns.

 

Det gjorde också att Andréa till en början valde en teknisk inriktning, men kom senare att byta till el när hon insåg att det inte var den tekniska biten hon var intresserad av.

 

- Jag tror att många tjejer tänker att el inte är deras grej, utan att egentligen veta vad det går ut på.

 

Sen tror jag att man som tjej kanske inte ens tänker på att det är en möjlig bransch för en själv, eftersom man tar för givet att den är mansdominerad och därför inte tror att man ska passa in, resonerar Andréa. Just nu gör hon sin sista vecka på praktiken som hon dessutom gör hos RCO. Här har hon fått prova på allt från att vara i produktionen till supporten. - Att göra praktik här har verkligen visat hur brett teknikeryrket kan vara.

 

I framtiden hoppas Andréa kunna starta upp en egen elfirma och får hon drömma fritt skulle alla tekniker på firman vara tjejer.

 

Projektet vann pris

Det långsiktiga målet för RCO Security är nu att kunna skapa ett ramverk för hela projektet som sedan kan appliceras på flera kommuner och skolor runt om i landet.

 

- Får vi drömma har vi två projekt på gång inom två år och sedan ytterligare två inom en fyraårsperiod. Tarja Hillbom Välilä från RCO avslutar med att berätta att man dessutom vann det där hållbarhetspriset som faktiskt var startraketen på hela projektet.

 

- Det är verkligen jätteroligt att också få ett kvitto på att det vi gör är rätt ur ett ännu större perspektiv, säger hon avslutningsvis. (Victoria E Kiss Nyberg, Säkerhetsinstallatören 2-2019)