Vårt kvalitet och miljöarbete

Utility 1.jpg

 

RCO arbetar mycket med att miljöanpassa verksamheten. Vi uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver detta vidtagit åtgärder för långtgående miljöanpassning. Källsortering och återvinning är självklara sysslor i vår vardag och vi ser naturligtvis till att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt.

 

Vi har väl genomtänkta rutiner för att utreda och bedöma leverantörernas miljöpåverkan vilket är en början till miljöanpassade inköp. Vi har även genomfört energibesparande åtgärder och försöker ytterligare få ner vår energiförbrukning.

 

ISO-certifiering

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem

Du hittar certifikatet r

 

Miljö- och kvalitetspolicy

Här hittar du vår miljöpolicy och här hittar du vår kvalitetspolicy.

 

Miljövarudeklaration för RCO:s produkter

Flera av RCO’s produkter finns i Sunda Hus Miljödata, logga in för att se aktuell bedömning, Sundahus.