Hållbarhet

Våra tre prioriterade fokusområden är miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning.

 

Miljö

På RCO Group har vi en miljöhänsyn i varje beslut och på alla nivåer i organisationen. I innovationsarbetet konstrueras, produceras och underhålls våra produkter med principen att säkerställa minimal råvaruåtgång och möjlighet till fullständig återvinning. Majoriteten av våra leverantörer är lokala företag i Norden.

 

I två av våra bolag har vi lokal produktion i Sverige. RCO Security AB som är gruppens största bolag har en serviceavdelning där vi servar alla produkter, vissa så långt bak som 30 år.

 

RCO Group har sina produkter bedömda utifrån miljöperspektiv i SundaHus och/eller Byggvarubedömningen.

 

Utility 1.jpg

 

Social hållbarhet

På RCO Group är vi övertygade om att företag spelar en viktig roll i samhällets positiva utveckling, och vi tar vårt ansvar på allvar när det gäller att bidra till en positiv påverkan på våra anställda, kunder och samhället.

 

Vi genomför löpande medarbetarundersökningar för att säkerställa att vi hela tiden utvecklar och förbättrar vår arbetsplats. Vi är glada över att vi har en stabil och positiv utveckling av medarbetarnöjdheten och att vi är certifierade som ett Great Place to Work ®. 

 

GPTW.png

 

Mångfald och inkludering

Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med att förbättra mångfald och inkludering. Säkerhetsbranschen är mansdominerad och har historiskt sett varit homogen utifrån bakgrund, men det vill vi ändra på.

 

Vi har ett antal aktiviteter i gång som främjar mångfald och inkludering. Vi arbetar aktivt med att få in fler kvinnor i alla åldrar i säkerhetsbranschen. Bland annat med vårt initiativ Girl Power.

 

Vi arbetar också med att skapa en mångfald inom etnicitet och bakgrund. Bland annat genom Axel Johnsons initiativ Yrkesdörren.

 

RCO är även en stolt sponsor till Qnet, som är ett nätverk som vill säkra den kvinnliga tillväxten i säkerhetsbranschen genom att skapa samverkan mellan kvinnor som arbetar med, eller utbildar sig inom, säkerhet i olika roller och verksamheter.

 

Alla medarbetare får 2 timmar per ​kvartal att engagera sig i ett av våra fokusområden.

 

Girlpower_RCO_3291.jpg

 

Bolagsstyrning

 

Code of conduct

Vi på RCO Group ska hålla en hög etisk och moralisk standard i allt vi gör. Vi ska agera med ansvar och respekt mot våra kunder, medarbetare och vår omgivning. Vår Code of conduct ger en vägledning om hur vi ska uppföra oss i olika situationer samt klargör de förväntningar vi har på våra medarbetare, leverantörer och entreprenörer.

 

Vår Code of conduct bygger på våra värderingar, RCO Core.  Vår kultur präglas av respekt för varandra, samarbete och vi litar på att alla gör sitt bästa. Hos oss är det viktigt att tänka nytt, ta initiativ och öppna för förändringar samtidigt som vi håller det vi lovar. Vi jobbar smart, effektivt och med omtanke om oss själva och vår omvärld. Vi tänker långsiktigt och värnar om våra resurser och en balans i livet.

 

Rapportering och styrning

Etisk och transparent styrning är grunden för vår verksamhet, idag och i framtiden.

 

SCAB_ISO_9001_14001_Sve_RGB.png

 

Vi är ISO Certifierade i 9001 och 14001 i samtliga våra bolag. Swedlock AB är också certifierade enligt 45000 och 27000.

 

RCO Group är anslutna till FNs initiativ Global Compact.

 

Varje år lämnar vi årliga rapporter om vårt hållbarhetsarbete till våra ägare Novax och UN Global Compact.