Så arbetar Balder med uppgradering av passersystem och låssystem i flerbostadshus

Fastighetsbolaget Balder är inne i en stark expansionsfas där bolaget både förvärvar fastigheter och producerar nya hyresrätter, bostadsrätter och kommersiella fastigheter. Mattias Stridh är driftansvarig för passersystem på Balder. Här berättar han hur man löser utmaningen med att uppgradera äldre passersystem och låssystem i Balders befintliga fastighetsbestånd.

 

Puff_baldercaset webben.jpg

Visualisering: Studio Ekberg

 

Flera tusen nya lägenheter varje år

 

Den snabba expansionen innebär att Balder kontinuerligt måste ta ställning till hur äldre fastigheter ska utvecklas och eventuellt digitaliseras.

 

– Vi både köper fastigheter och bygger nytt. Förra året ökade vi med 15 000 lägenheter och sedan jag började jobba på Balder i januari har vi ökat med ytterligare omkring 2 000 lägenheter, berättar Mattias Stridh.

 

 

 

 

Ökad trygghet med digitala passersystem

 

Byte av passersystem och/eller låssystem sker ofta i samband med stambyte eller renoveringar. Digitala passersystem och låssystem ökar tryggheten för de boende, eftersom det blir enklare att styra vem som har tillträde till olika delar av fastigheten. Till skillnad från fysiska nycklar kan behörigheten för en tagg snabbt ändras eller spärras. Nyckelfria digitala lösningar förenklar även när entreprenörer behöver tillgång till olika utrymmen i fastigheten. 

 

– Största fördelen med digitala låssystem är tryggheten, att man har koll på dörren på ett helt annat sätt och kan ha loggar på vem som har passerat entréporten eller gått in i en viss lägenhet. Framför allt äldre hyresgäster kan bli oroliga för att obehöriga har varit i lägenheten, till exempel att hemtjänsten har varit där på natten, berättar Mattias Stridh.

 

Digitalt dörrlås med offlineläsare minskar behovet av kabeldragning 

 

En av de digitala lösningar som Balder implementerar är LockR Cylinder från RCO, ett digitalt dörrlås med tagg som passar alla dörrar med en rundcylinder. 

 

LockR Cylinder är en batteridriven offlineläsare som inte kräver dragning av kabel och passar för lägenhetsdörrar, förråd, säkerhetsdörrar och tekniska utrymmen. Dörröppningar loggas i taggen och användarens behörighet uppdateras när denne passerar en onlineläsare i passersystemet.

 

Balder har valt att använda sig av lästekniken Mifare Desfire EV2 som anses vara den enda kopieringsskyddade lästekniken på marknaden. Det innebär att taggar inte går att kopiera. En lägenhetsdörr med LockR Cylinder och Mifare Desfire EV2 har låsklass 5, det vill säga högsta möjliga låsklass.

 

Vad tycker användarna om digitalt dörrlås?

 

Balder har skickat ut en enkätundersökning till 83 hyresgäster i några flerbostadshus för att utvärdera vad de tycker om det nya digitala låssystemet. Av de tillfrågade hyresgästerna svarade 42 personer på enkäten.

 

Undersökningen visade bland annat att 37 av de 42 svarande tyckte att låset var mycket lätt eller ganska lätt att använda. 34 tyckte att det kändes tryggt och säkert. De hyresgäster som menade att låset var ”dåligt” upplevde att det var mindre säkert än ett vanligt cylinderlås.

 

Om RCO Security

 

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

 

Om RCO Group

 

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.