Kajen 4 i Stockholm

Stölder ur postfack och id-kapningar, urinering i porten och okända som rörde sig i fastigheten. Ja, det var helt enkelt en otrygg och lite väl stökig miljö i bostadshuset Kajen 4 vid Liljeholmskajen i Stockholm. Skulle ett passersystem från RCO kunna vara lösningen på problemet?

 

case_kanjen4.jpg

 

Kajen 4 har blivit ett riktigt landmärke vid populära Liljeholmskajen. Bostadshuset innehåller cirka 180 lägenheter, är 75 meter högt med 24 våningar och arkitekturen är djärv och modern med fasaden i svart aluminium. Byggnaden ritades av arkitekt Gert Wingårdh på uppdrag av fastighetsägaren och totalentreprenören JM och stod färdig 2014. Året efter blev Kajen 4 framröstad av stockholmarna till ”Årets Stockholmsbyggnad 2015”. Men även om den sjönära fastigheten är modern och bra med en fantastisk utsikt över Stockholm så var allt inte frid och fröjd.

 

Ordningsproblem

 

– När vi tog över förvaltningen så ville vi komma till rätta med de ordningsproblem som fanns i fastigheten. Även om vi hade kodlås på portarna tog sig obehöriga in i fastigheten och det förekom stölder ur postfack och id-kapningar, det urinerades i portarna och det var spring. Kort sagt kändes det otryggt för oss boende och därför tog vi beslut om att uppgradera säkerheten. En kod sprids alltför enkelt och ger ingen riktig säkerhet. Vi vill därför ha ett passersystem där det skulle krävas en kodbricka för att öppna och komma in i fastigheten, säger Andreas Lekare, suppleant i styrelsen för bostadsrättsföreningen Årgången.

 

Brf Årgången tog kontakt med bland annat RCO och ett första möte bokades med RCO:s säljare Anders Claesson för att gå igenom vad de kunde erbjuda inom passersystem. Man diskuterade även bokningslösningar för gästlägenhet och tvättstugor.

 

– RCO:s system uppfyllde alla våra krav och en stor fördel är att det även finns möjlighet att kunna bygga ut det i framtiden om det skulle bli aktuellt, säger Andreas Lekare.

 

Nästa steg var att att ta in förslag och anbud på installation av passersystem i fastigheten.

 

– Efter en utvärdering av anbud från olika säkerhetsinstallatörer valde vi att gå vidare med LH Electronic Alarm AB, som hade den bästa helhetslösningen och som vi tyckte verkade mest seriös, säger Andreas Lekare.

 

Komplett säkerhetslösning

 

Totalt gällde det sju entréportar i fastigheten. Vid sex av dem installerades RCO:s porttelefoner så de boende enkelt kan släppa in besökare med sin telefon. Porttelefonerna har även inbyggd kortläsare, så de boende använder sin personliga kodbricka för att öppna när de själva ska in genom porten. Den sjunde dörren var in till cykelförrådet och där installerades en vanlig kortläsare med kod.

 

– Brf Årgången ville ha en komplett säkerhetslösning så vi har inte bara installerat RCO-systemet utan administrerar det också. Bland annat så gör vi eventuella omprogrammeringar, spärrar taggar som kommit bort, lägger in nya telefonnummer till porttelefonen, ger ut nya taggar med mera. Vi har deras databas på våra servrar så de behöver inte bekymra sig om säkerhetssystemet. Det är allt vanligare att våra kunder vill att vi tar hand om helheten – man vill köpa hela funktionen inte bara produkterna, säger Mikael Nahlin, säljare på LH Electronic Alarm AB.

 

Allt spring i fastigheten är borta

 

Passersystemet från RCO har varit igång sedan i somras. Har man då märkt någon skillnad jämfört med tidigare?

 

– Ja, det är mycket bättre nu, vi har fått bort allt spring av obehöriga och det känns tryggare i fastigheten. Dessutom är det väldigt smidigt att öppna med tag och skulle någon tappa sin tag så går det enkelt att spärra ut den. Vi är nöjda med lösningen. I första hand ville vi nu satsa på att få ett bra skalskydd men en stor fördel med RCO-systemet är att det går att bygga ut framöver om det skulle bli aktuellt med till exempel tvättstugebokning, avslutar Andreas Lekare.

 

Om RCO Security

 

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

 

Om RCO Group

 

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.