Byggebo i Oskarshamn

Med hjälp av bokningssystemet Electrolux Professional Vision har bostadsföretaget Byggebo i Oskarshamn fått mer ordning och trygghet i tvättstugorna samtidigt som man lyckats sänka kostnaderna.

 

Byggebo är ett kommunalt bostadsföretag med cirka 2 600 hyreslägenheter och 90 verksamhetslokaler i Oskarshamn. Kristineberg är ett av de områden där företaget har fastigheter. För ett antal år sedan hade det blivit dags att renovera de 90 tvättstugorna i Kristineberg. Ansvarig var Bo Nilsén, fastighetsförvaltare på Byggebo.

 

– Tvättmaskinerna var gamla och slitna och behövde bytas ut. Samtidigt hade vi problem i tvättstugorna, som på den tiden var olåsta. Det förekom vandalisering, sådana som inte bodde i fastigheterna tvättade och i en del fall användes maskinerna till tvätteriverksamhet. Samtidigt var det väldigt låg beläggning på en del maskiner och vi hade sett prov på att man tvättade oekonomiskt, med endast några få plagg åt gången. Givetvis ett slöseri med energikostnader, säger Bo Nilsén och fortsätter:

 

– Vi insåg att vi måste göra något åt våra tvättstugor för att få mer ordning över användandet samtidigt som vi ville effektivisera nyttjandet av tvättmaskinerna. Genom att göra en satsning på detta var målsättningen att öka tryggheten för hyresgästerna och samtidigt kunna sänka våra kostnader.

 

Färre tvättmaskiner

 

Genom att studera nyttjandegraden av tvättmaskinerna insåg man att det skulle räcka med att ha en tvättstuga per fastighet istället för, som tidigare, en per trappuppgång.

 

På så sätt skulle antalet tvättstugor minska från 75 till 25 stycken samtidigt som 9 grovtvättstugor togs bort.

 

– I och med detta måste vi samtidigt införa ett system som innebar att tvättmaskinerna verkligen användes så effektivt som möjligt. Vi ville ju, trots färre antal tvättmaskiner, kunna erbjuda våra kunder lika bra service som tidigare samtidigt som vi gjorde deras tvättstugemiljö mer trygg och trivsam, säger Bo Nilsén.

 

Byggebo kontaktade Peter Jansson på Telecenter för att se om de hade någon lämplig lösning för tvättstugebokning.

 

– Vi har ett bra samarbete med Byggebo och har installerat såväl passersystem, kodlås och porttelefoni som telefoni i Byggebos fastigheter. Bland annat har vi installerat RCO:s integrerade system R-CARD M5 MEGA i Byggebos egna lokaler, säger Peter Jansson.

 

– Tillsammans med Telecenter tittade vi igenom de olika typer av bokningssystem som finns på marknaden. Vi har många äldre hyresgäster och det var därför viktigt att handhavandet var enkelt. Vi bestämde oss till slut för Electrolux Professional Vision från Electrolux Professional och RCO:s passersystem. Det var enkelt att boka tider på detta samtidigt som systemet har många möjligheter som vi kan använda oss av framöver. Till exempel att kunna lämna meddelanden till hyresgästerna via bokningstavlan, säger Bo Nilsén.

 

Elektroniskt bokningssystem

 

Electrolux Professional Vision är ett elektroniskt bokningssystem som innebär att endast den hyresgäst som bokat har tillträde till tvättstugan och kan starta tvättmaskinen. Bokning av tvättiden sker på bokningstavlan i trapphuset alternativt via webben. För att boka och öppna dörren använder hyresgästen sin nyckelbricka/tag.

 

– För att testa och utvärdera systemet installerade vi först Electrolux Professional Vision i en tvättstuga. Testet utföll till belåtenhet och vi beslöt därför att i samband med renovering och byte till nya tvättmaskiner samtidigt installera Electrolux Professional Vision i samtliga 30 tvättstugor, säger Bo Nilsén.

 

Ökad trygghet

 

I och med nyordningen ville Byggebo även effektivisera nyttjandet av tvättmaskinerna så mycket som möjligt. Därför har man styrt upp det så att mindre lägenheter kan boka fyra tvättpass per månad medan större lägenheter kan tvätta sex gånger. Bokningen gör hyresgästerna via bokningstavlan, sin dator eller smartphone.

 

– Det nya bokningssystemet fungerar jättebra. Systemet installerades för cirka två år sedan och vi är mycket nöjda med resultatet. Nu har vi full kontroll och vet att det endast är behöriga som tvättar.

 

Samtidigt upplever hyresgästerna att miljön i tvättstugan blivit tryggare. Nu är man säker på att ingen annan kan komma in i tvättstugan under ens tvättid och slipper onödiga konfrontationer med grannar. Dessutom tycker hyresgästerna att det är enkelt att boka, vilket är viktigt.

 

– För vår del lyckades vi i och med denna effektivisering minska våra kostnader. Vi minskade maskinparken, från 90 till 30 tvättmaskiner, vilket innebar minskade inköpskostnader och framtida servicekostnader. Den styrda tidsbokningen har också den effekten att det blivit snyggare och bättre ordning i tvättstugorna. Hyresgästerna bryr sig mer nu. Färre maskiner och ett effektivare nyttjande innebär också lägre kostnader för el och vatten vilket är bra både för miljön och vår ekonomi. Sammantaget så har det här varit en mycket bra investering för Byggebo och vi räknar med att kunna räkna hem den på fem till sex år, säger Bo Nilsén.

 

– Det här projektet är ett bra exempel på där man med hjälp av ny teknik kan få en trygg miljö samtidigt som man effektiviserar och sparar pengar. På Byggebo är man så nöjda med den här lösningen att vi nu även installerat ytterligare ett antal Electrolux Professional Vision i ett annat bostadsområde, avslutar Peter Jansson. 

 

Om RCO Security

 

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

 

Om RCO Group

 

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.