BRF Rud i Karlstad

Inbrott, skadegörelse och objudna besökare i trappuppgångarna. De ökande problemen och den tilltagande otryggheten bland lägenhetsinnehavarna i Brf Rud i Karlstad gjorde att styrelsen beslöt att höja säkerheten i fastigheterna. Lösningen blev RCO:s passersystem M5 med porttelefoner samt digitala trapphustavlor för bokning av tvättstuga samt information. En stor uppgradering av säkerheten som samtidigt inneburit mervärden för de boende.

 

rud_karlstad.png

 

Med sina 872 lägenheter är Brf Rud en av Sveriges största bostadsrättsföreningar. Föreningen består av 33 fastigheter – åtta 8-våningshöghus, arton 3-våningshus och sju 2-våningshus.

 

Oinbjudna besökare

 

– I höghusen hade vi tidigare låst entréportarna dygnet runt och de boende använde en kod för att öppna. De övriga husen var endast låsta nattetid med tidur. Problemet var att koderna kom på drift och vi måste ofta byta dessa samtidigt som det blev allt fler objudna gäster under dagtid i fastigheterna. Vi har en skola i närheten och vissa elever använde portarna som värmestuga. Det var också problem med vandalisering, inbrott i källarförråd och folk som ringde på hos äldre och försökte lura sig in. Det hände även att obehöriga gick runt och kände på lägenhetsdörrar för att se om det var olåst och i något fall stal man en handväska som låg i hallen. Problemen eskalerade och därför beslöt vi att ta tag i problemen, berättar Bo-Lennart Christensen, förvaltare på Brf Rud.

 

Brf Rud har ett nära samarbete med HSB Värmland och man träffas månadsvis för att gå igenom vad som är aktuellt och vad som behöver göras i fastigheterna.

 

– Vår första tanke var att låsa överallt dygnet runt och ha kodlås på alla dörrar, men HSB rekommenderade oss att istället satsa på ett passersystem, säger Bo-Lennart Christensen.

 

HSB Värmland erbjuder koncept

 

Under 2015 började Brf Rud i samarbete med HSB Värmland titta på olika lösningar och alternativ för höja säkerheten i föreningen. Björn Gustavsson, projektledare på HSB Värmland, förklarar deras roll:

 

– Vi ska dels vara ett stöd och ge råd till våra HSB-kunder och övriga kunder, dels göra ramavtal och upphandlingar. Idag är det allt svårare att få in personer i bostadsrättsföreningars styrelse och man sitter ofta inte så lång tid. Detta gör att det blir brist på kompetens inom olika områden. Samtidigt är fastighetssystem idag allt mer komplexa och innehåller mer teknik. Här har vi funnit vår roll att kunna bistå med vår kompetens inom det vi kallar digital förvaltning och där passersystem är en viktig del.

 

– Är man inte insatt kan det vara svårt att ta in och jämföra offerter från olika leverantörer. Vi har därför byggt ett koncept kring det här, där vi sluter ramavtal med leverantörer av system centralt samt avtal med installatörer lokalt. Vi kan alltså hjälpa kunden med allt från att ta fram förfrågningsunderlag till färdigt installerad anläggning, där vi debiterar såväl materiel som installation. Det blir enkelt för föreningen samtidigt som det blir rätt pris. Det är svårt att hitta en billigare upphandling, säger Björn Gustavsson.

 

Mervärde med passersystem

 

Trots att det är en större investering med ett passersystem än kodlås valde styrelsen i Brf Rud att gå vidare med rekommendationen.

 

– Vi insåg att det var många mervärden med ett passersystem. Dels är det säkrare med taggar istället för koder, dels kan man bygga på systemet med både digitala trapphustavlor och möjlighet till tvättstugebokning. Vi hade ju även haft problem i tvättstugorna med att det bland annat inte städats efter passen. Med ett passersystem kan vi hålla bättre koll på vem som gjort vad, säger Bo-Lennart Christensen och fortsätter:

 

– Vi jämförde RCO med ett annat fabrikat, vi var och tittade på andra fastigheter där de var installerade och talade även med deras säljare. Slutligen så testinstallerade vi RCO och det andra fabrikatet på ett par dörrar. När vi sen gick igenom alla parametrar vägde det över till RCO:s fördel. En stor anledning var att de har ett nära samarbete med Electrolux Professional, vars tvättmaskiner vi har i våra många tvättstugor. En annan anledning var att de hade en unik digital trapphustavla, via vilken man även kan boka tvättstuga och ge information till hyresgästerna.

 

Mer än 300 dörrmiljöer

 

RCO-systemet installerades av BBGRUPPEN i Karlstad, som är certifierade på systemet R-CARD M5.

 

– Vi har arbetat med Brf Rud sen tidigare, framför allt när det gäller låssystem. Installationen av det här passersystemet var ett riktigt prestigefyllt projekt som pågick i sju-åtta etapper under drygt ett års tid. Det är det största passersystem vi installerat och faktiskt det första tvättstugebokningssystemet. I princip hade vi tre man från oss på plats som jobbade med det här projektet under ett helt år. Totalt var det mer än 300 dörrmiljöer, drygt 90 entréer med porttelefon samt lika många digitala trapphustavlor, säger Kent Karlsson på BBGRUPPEN.

 

HSB Värmland har byggt upp sitt säkerhetskoncept i olika steg. Steg 1 består av endast montage/driftsättning, steg 2 även servertjänst medan man i steg 3 också administrerar allt kring systemet, steg 4 innefattar även drift och service och funktionsavtal med 5 eller 10 års garanti och steg 5 där man hyr funktionen till ett fast månadspris.

 

– Brf Rud har köpt steg 3, en helhetslösning där vi tillhandahåller en serverplats och även sköter all administrativ hantering kring systemet, som att ge ut taggar till lägenhetsinnehavare, spärra ut taggar, byta namn, byta telefonnummer och så vidare. Det är mycket att administrera och kommunicera, speciellt med så många lägenheter som i detta fall. Vi började med den här paketeringen för tre år sen och vi har gjort ett 20-tal anläggningar sedan dess. Och mer lär det bli då det finns många gamla anläggningar som behöver bytas ut samtidigt som intresset för trygghet och säkerhet ökar.

 

HSB Värmland har också låtit installera en full IP-infrastruktur i Brf Rud.

 

– Det här gör att vi är bra förberedda för uppdateringar då det gäller digitalisering av fastigheterna. Nu har vi den kommunikationsinfrastruktur som krävs idag och då får tillverkare av olika system som ska in i fastigheten i framtiden anpassa sig till fastighetens system, säger Bo-Lennart Christensen.

 

Bokade tvättid från Spanien

 

– Vi är mycket nöjda med vårt RCO-system. Nu kan inte obehöriga komma in och de boende upplever en ökad trygghet i sin hemmiljö. Skulle någon tappa en tag spärras den enkelt och det går på så sätt att upprätthålla den säkerhet vi har idag även i framtiden. Samtidigt har det blivit väldigt bekvämt och smidigt med tvättstugebokningen som dels kan göras via den digitala trapphustavlan men även via en app. Som exempel kan nämnas att jag och min fru bokade tvättid när vi var på semester i Spanien, så vi visste att vi kunde tvätta direkt när vi kom hem. Smidigt och enkelt! Samtidigt kan man nu bara boka en tid i tvättstugan åt gången, vilket är bra. Tidigare kunde en del boka upp sig på flera tider åt gången och blockera tvättstugan för andra. Den digitala trapphustavlan som sitter innanför varje port ger också flera fördelar än möjlighet till bokning. Här har vi trapphusregister med namn på alla hyresgäster och vi kommer framöver även lägga in olika typer av information till de boende här. Enklare och mer effektivt än att gå runt och sätta upp lappar! Sammantaget så har vi med det här systemet ökat tryggheten i fastigheterna samtidigt som vi fått ett antal funktioner som ger alla boende ett mervärde, avslutar Bo-Lennart Christensen.

 

Om RCO Security

 

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

 

Om RCO Group

 

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.