AB Bostäder i Lidköping

Det kommunägda bostadsföretaget i Lidköping, AB Bostäder, kommer under 2016 att utrusta samtliga sina fastigheter med RCO:s passersystem och Electrolux Professional Vision tvättstugebokning och informationstavlor. Målet är att öka tryggheten för hyresgästerna och samtidigt minska kostnaderna för slitage, skadegörelse, inbrott samt nyckelhantering. På sikt vill man få bort nycklarna helt.

 

AB Bostäder äger och förvaltar cirka 2 200 lägenheter, 100 lokaler och en mängd garage och p-platser i Lidköping.

 

– Vi började titta på det här med att ha ett skalskydd i fastigheterna för ett antal år sedan, säger Ulf Ekwall, teknik/projektledare på AB Bostäder.

 

– Då hade vi endast portarna låsta nattetid. Övrig tid var de öppna vilket innebar att obehöriga kunde komma in i fastigheterna. Vi ville därför öka tryggheten för våra hyresgäster med hjälp av ett skalskydd. För att få reda på intresset gick vi först ut med en undersökning där vi frågade våra hyresgäster om intresset för att ha passersystem i portarna. Resultatet av undersökningen var övervägande positivt vilket gjorde beslutet lätt för oss.

 

Stabilt system

 

AB Bostäder har under åren provat några olika passersystem i sina fastigheter och fastnade till slut för RCO.

 

– RCO:s system uppfyller alla våra krav, det fungerar bra och är stabilt. 2009 började vi installera de första RCO-systemen i sju, åtta fastigheter. Det var kortläsare och porttelefon i portarna och kortläsare vid källardörrarna. Responsen från hyresgästerna var mycket bra, de upplevde att miljön i husen blev tryggare samtidigt som det var bekvämt med porttelefon, att kunna öppna för besökare utan att behöva gå ner i porten, säger Ulf Ekwall.

 

Kortläsare 509 vandalskydd_20170429_tag.jpg

 

Totalt har AB Bostäder cirka 80 flerbostadsfastigheter och 300 byggnader av olika storlek i sitt fastighetsbestånd. Under åren har man försett allt fler fastigheter med RCO:s säkerhetssystem.

 

– Ja, idag har vi RCO-läsare på cirka 500 portar och dörrar i våra fastigheter. Och förutom kortläsare och porttelefoner för portar och källardörrar sätter vi nu även upp kortläsare på dörrar vid cykelförråd, lägenhetsförråd och garage. På så sätt minimerar vi antalet nycklar. Den enda nyckel hyresgästerna nu har är den till den egna lägenhetsdörren, för att öppna övriga dörrar använder de sin tag. Det är mycket säkrare och skulle någon tappa eller glömma att lämna igen sin tag om de flyttar, kan vi enkelt spärra ut den ur systemet, säger Ulf Ekwall och fortsätter:

 

– Vi har även utrustat fastigheterna med system för bokning av tvättstugorna. På så sätt har vi fått bort problem med att hyresgäster tar varandras tvättider och den osämja det för med sig. Nu är det bara den som bokat tvättid som har tillträde till tvättstugan och kan köra igång tvättmaskinerna. Bokning sker enkelt på en speciell bokningstavla utanför tvättstugan eller via nätet. I en del fastigheter har vi installerat informationstavlan Electrolux Professional Vision inne i porten och även från denna kan hyresgästerna göra sin bokning av tvättstugan. Informationstavlan fungerar också som trapphusregister med lista över alla hyresgäster samt att vi på tavlan kan informera de boende. Idag har vi brandinformation samt energideklaration för fastigheten på informationstavlan, men vi räknar med att i framtiden även här kunna lägga ut personlig information till hyresgästerna. För att kunna ta del av den måste de först logga in med sin tag.

 

Enklare med informationstavlor

 

Med RCO:s system kan AB Bostäders uthyrningspersonal nu centralt och enkelt ändra namn i porttelefonen och på informationstavlan då någon flyttar. De sköter även inregistrering av nya taggar till hyresgästerna. Även de entreprenörer som AB Bostäder har ramavtal med använder passersystemet.

 

– Vi lägger in deras ID06-kort i systemet. På så sätt vet vi alltid vilka personer som har tillträde till fastigheterna. Räddningstjänst, Ambulansen och Polis har taggar till fastigheterna och tidningsbud och brevbärare har också taggar som gäller under de tider som de behöver inträde, säger Ulf Ekwall.

 

AB Bostäder gör kontinuerliga kundenkäter för att kontrollera andelen nöjda kunder. Här har det tydligt framkommit att satsningen på säkerhets- och trygghetsfrågor är något som uppskattas av hyresgästerna. Under 2015 gick bolaget därför ut med en stor upphandling gällande installation av skalskydd i resterande fastigheter och lokaler. Bravida vann upphandlingen av installationerna, som kommer att ske under större delen av 2016. Säkerhetssystemet som genomgående kommer installeras i fastigheterna är R-CARD M5 MEGA.

 

– Vi har valt att ha ett och samma system i våra fastigheter. Det underlättar såväl administration som service och underhåll. Vi har också gjort en trädstruktur vad gäller den administrativa delen av systemet. Detta är något som entreprenören får anpassa sig till och vi får på så sätt enhetlighet och ordning och reda, säger Ulf Ekwall.

 

Bra investering

 

– Vi ser det här som en mycket bra investering i våra fastigheter. Vi får tryggare och nöjdare hyresgäster samtidigt som det blir mindre spring i trappuppgångarna, minskat slitage, vandalism och inbrott. Därför förses nu hela vårt bestånd med RCO:s system under 2016 och det blir även standard i all nyproduktion. I år beräknar vi att vi kommer installera RCO-passersystem vid cirka 390 dörrar och dessutom 170 informationstavlor i trapphusen.

 

Vad blir då nästa steg i ert trygghetsarbete?

 

– Det vore intressant att i framtiden även kunna ha kortläsare i lägenhetsdörrarna, för att på så sätt helt slippa nycklar. Det är vår framtidsvision och vi hoppas att det kan bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi har redan nu försett dörrar till kontor och omklädningsrum på ett äldreboende vi har med RCO:s dörrbladsläsare NoKey och även det fungerar mycket bra, avslutar Ulf Ekwall.

 

Om RCO Security

 

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

 

Om RCO Group

 

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.