Bordsläsare Mifare.Snr läsning

Artikelnummer: 20040090
E-nummer: 5875343
(4-byte ID). Ansluts via USB (virtuell serieport). Serienummerläsning. Modell 300.... Läs mer →

Produktinformation

(4-byte ID). Ansluts via USB (virtuell serieport). Serienummerläsning. Modell 300.