R-CARD M5 UPD

R-CARD M5 UPD

Uppgraderingslicens

Avtalsförlängning av grundlicens för R-CARD M5/M5 Mini.

Ett års fri uppgradering ingår.

Sökord: Uppgraderingslicens

Teknisk specifikation

Uppgraderingsavtal ger rätt till ett års fri uppgradering av programvaran R-CARD M5.

Gilltig tid för fri uppgradering av R-CARD M5 finns angivet i "Om R-CARD M5" under menyval hjälp eller i registreringsprogrammet "R-CARD M5 Registrering".

Uppgradering kan göras från version 5.11.000 och framåt. 

Vid uppgradering från versioner före 5.31.000 måste alltid fullinstallation göras.

Glöm inte att göra en säkerhetsbackup före uppgradering.

Resurser

Ladda ner broschyrer, bilder, filmer med mera för denna produkt

R-CARD M5

Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering

R-CARD M5 MINI

Miniversion av Basinstallation
 • Max en UC-50
 • Upp till åtta dörrar

R-CARD M5 MEGA

Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CARD M5 MEGA MINI

Miniversion av Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Max 64 larmpunkter
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CONTROL

Grafisk presentationsprogramvara
 • Tilläggslicens
 • Grafisk presentation
 • Enkel programmering

R-CARD M5 NAP

Närvaro med antipassback-kontroll
 • Tilläggslicens
 • Upp till 255 områden

R-CARD M5 EPL

Elektronisk personalliggare
 • Tilläggslicens
 • Personalliggare