R-CARD M5 MEGA MINI

R-CARD M5 MEGA MINI

Miniversion av Integrerat larm

 MEGA Mini är begränsad till max 64 larmpunkter men har i övrigt stöd för samma funktioner som M5 MEGA.

M5-systemet kan även förses med programmodulen MEGA vilket gör att systemet kompletteras med inbrottslarm och brandvarning helt integrerat med passerkontrollen. Med MEGA finns inte längre behov av att bygga dubbla system utan larmgivarna i form av detektorer och magneter kopplas istället till passersystemets dörrkontrollenheter.

Administrationen av användarnas larmbehörigheter kan skötas centralt från passersystemets klient istället för lokalt på respektive anläggning, vilket är tids- och kostnadsbesparande samt underlättar både handhavande och inlärning. En fördel för den som ansvarar för säkerheten är också att samtliga passer- och larmhändelser från alla anläggningsdelar finns samlade i samma system. Larmet är godkänt enligt SSF 1014 upp till larmklass 3/4.

Sökord: Integrerat larm, MEGA, Tilläggslicens

Teknisk specifikation

 • Tilläggslicens till R-CARD M5
 • Godkänt enligt SSF 1014:4 larmklass 3/4
  • Max 64 larmpunkter inklusive systemlarm
 • Krav på certifierad tekniker för driftsättning

Resurser

Ladda ner broschyrer, bilder, filmer med mera för denna produkt

R-CARD M5

Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering

R-CARD M5 MINI

Miniversion av Basinstallation
 • Max en UC-50
 • Upp till åtta dörrar

R-CARD M5 MEGA

Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CARD M5 MEGA MINI

Miniversion av Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Max 64 larmpunkter
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CONTROL

Grafisk presentationsprogramvara
 • Tilläggslicens
 • Grafisk presentation
 • Enkel programmering

R-CARD M5 NAP

Närvaro med antipassback-kontroll
 • Tilläggslicens
 • Upp till 255 områden

R-CARD M5 EPL

Elektronisk personalliggare
 • Tilläggslicens
 • Personalliggare