Program

Program

R-CARD M5

M5 är RCO:s programvara för administration och programmering av R-CARD 5000-passersystem. M5 är en lättnavigerad och logiskt uppbyggd programvara med möjlighet till anpassningar utifrån enskilda behov. Installation kan göras i fristående dator eller på en server i nätverk med möjlighet för flera klienter/operatörer att administrera systemet. Programvaran är moduluppbyggd och kan efter behov kompletteras med andra säkerhetslösningar som exempelvis godkänt inbrottslarm, brandvarning, lokalbokning och grafisk presentation helt integrerat med passerkontrollen. Vår tanke är att företag ska växa med systemet vartefter behoven uppstår.

R-CARD M5

Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering

R-CARD M5 MINI

Miniversion av Basinstallation
 • Max en UC-50
 • Upp till åtta dörrar

R-CARD M5 MEGA

Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CARD M5 MEGA MINI

Miniversion av Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Max 64 larmpunkter
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CONTROL

Grafisk presentationsprogramvara
 • Tilläggslicens
 • Grafisk presentation
 • Enkel programmering

R-CARD M5 NAP

Närvaro med antipassback-kontroll
 • Tilläggslicens
 • Upp till 255 områden

R-CARD M5 EPL

Elektronisk personalliggare
 • Tilläggslicens
 • Personalliggare