Porttelefon

Porttelefon

Med en porttelefon från RCO kan du hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare. Uppkoppling görs mot analogt telefoniuttag via koppar eller ATA-box – en lösning som gör att du kan minimera installationskostnaden då du slipper omfattande kabeldragning i fastigheten. Enhetens inbyggda beröringsfria läsare gör även att du inte behöver komplettera porten med ytterligare passerläsare för behöriga användare. 

PA-519

Porttelefon med inbyggt boenderegister
  • Display
  • Passerläsare
  • Initiering

ELVOX DUE

Porttelefoner och våningsapparater
  • Minne 200 namn
  • Integrerat kodlås
  • Tidsstyrd

PORTTELEFONKIT

Kompletta enhetsförpackningar
  • Porttelefon
  • Trafo
  • Våningsapparat