LÄSARE 500/600

LÄSARE 500/600

Beröringsfri Mifare-läsare

Beröringsfri Mifare-läsare för inom- och utomhusmontage som presenteras med knappsats. Kan programmeras för användning med eller utan kod. För att uppnå hög säkerhet bör kod i kombination med tag/kort alltid användas vid utomhusentréer.

500-läsaren ansluts till RS-485 och 600-läsaren ansluts till DB-50 eller DIO-5084 i R-CARD 5000-systemet. För ID-kod och sektorläsning Mifare Classic och Desfire EV2.

Fungerar som initieringsläsare för NoKey offline.

Läsarna är godkända enligt SSF 1014 larmklass 3/4.

Sökord: Passersystem, Läsare, Mifare, Fastighet, Företag, Utomhus, Inomhus, NoKey offline

Teknisk specifikation

 • Matningsspänning: Matas från systemet
 • Temperaturområde: -30°C till +65°C
 • Mått (mm, BxHxD): 90x144x38
 • Vikt: 0,8 kilo
 • Material: Grå zink  MIFARE
 • Läsavstånd: Cirka 2 centimeter beroende på transponder
 • Strömförbrukning: Max 32 mA @ 24 V DC
 • Sändarfrekvens: 13,56 MHz
 • Korttyper som stöds: Mifare Classic / DESFire EV2
 • Inläsning som stöds: Serienummer med 4/7 byte UID. Sektorläsning MAD1, MAD2. Max 16 byte. ISO/IEC 14443 Type A

Resurser

Ladda ner broschyrer, bilder, filmer med mera för denna produkt

LÄSARE 509

Displayläsare med användaren i fokus
 • Stor färgdisplay
 • Två samtidiga lästekniker
 • Flera tillbehör

LÄSARE 500/600

Beröringsfri Mifare-läsare
 • Mifare
 • Inomhus/utomhus
 • Funkar med NoKey offline

LÄSARE 65 KG

Hög säkerhet inom- och utomhus
 • Beröringsfri
 • Larmstyrning
 • Prox/Mifare

LÄSARE 66

Vandalsäker läsare som tål hårda tag
 • Vandalsäker
 • Prox/Mifare
 • Kompakt

LockR Cylinder

Den fulländade dörröppnaren
 • Beröringsfri
 • Offline
 • Ingen kabeldragning

NOKEY ONLINE

Robust online-läsare i NoKey-familjen
 • Beröringsfri
 • Sex modeller
 • Initieringsläsare

NOKEY OFFLINE

Kostnadseffektiv offline-lösning för innerdörrar
 • Beröringsfri
 • Offline
 • Ingen kabeldragning

NOKEY MOTOR

Online-läsare med inbyggd motor
 • Tre modeller
 • Säkerhetslåsning
 • Ingen åverkan