R-CARD M5 OPC

Artikelnummer: 20021060
E-nummer: 5875118
Med tilläggsfunktionen R-CARD M5 OPC finns möjlighet att integrera passer, larm och brandvarning med fastighetsstyrning (så kallade SCADA-system). Detta ger ett kostnadseffektivt utnyttjande av enheter och ledningsnät samt möjlighet till energibesparing via intelligent styrning av exempelvis belysning, värme och ventilation. Läs mer →

Produktinformation

Med tilläggsfunktionen R-CARD M5 OPC finns möjlighet att integrera passer, larm och brandvarning med fastighetsstyrning (så kallade SCADA-system). Detta ger ett kostnadseffektivt utnyttjande av enheter och ledningsnät samt möjlighet till energibesparing via intelligent styrning av exempelvis belysning, värme och ventilation.

R-CARD M5 med R-CARD M5 OPC Server kan användas mot ett flertal olika överordnade presentations- och kontrollsystem som stödjer OPC, exempelvis Alvis, Citec, Kentima WideQuick, TAC Vista, Siemens MM8000 med flera.