R-CARD M5 NÄRVARO WEB

Artikelnummer: 20021055
E-nummer: 5875138
Med M5 NÄRVARO WEB erhålls en presentationsfunktion som i realtid presenterar vilka personer som befinner sig i ett eller flera definierade närvaroområden. Området kan namnges fritt och begränsas av de dörrmiljöer som kontrollerar in- och utpassering till och från området. Läs mer →

Produktinformation

Med M5 NÄRVARO WEB erhålls en presentationsfunktion som i realtid presenterar vilka personer som befinner sig i ett eller flera definierade närvaroområden. Området kan namnges fritt och begränsas av de dörrmiljöer som kontrollerar in- och utpassering till och från området. Kräver även en R-CARD M5 WEBADMIN för varje klientinloggning.