R-CARD M5 MEGA MINI

Artikelnummer: 20021021
E-nummer: 5875428
MEGA Mini är begränsad till max 64 larmpunkter men har i övrigt stöd för samma funktioner som M5 MEGA. M5-systemet kan även förses med programmodulen MEGA vilket gör att systemet kompletteras med inbrottslarm och brandvarning helt integrerat med passerkontrollen. Läs mer →

Produktinformation

MEGA Mini är begränsad till max 64 larmpunkter men har i övrigt stöd för samma funktioner som M5 MEGA.

M5-systemet kan även förses med programmodulen MEGA vilket gör att systemet kompletteras med inbrottslarm och brandvarning helt integrerat med passerkontrollen. Med MEGA finns inte längre behov av att bygga dubbla system utan larmgivarna i form av detektorer och magneter kopplas istället till passersystemets dörrkontrollenheter.

Administrationen av användarnas larmbehörigheter kan skötas centralt från passersystemets klient istället för lokalt på respektive anläggning, vilket är tids- och kostnadsbesparande. Både handhavande och inlärning underlättas. En fördel för den som ansvarar för säkerheten är också att samtliga passer- och larmhändelser från alla anläggningsdelar finns samlade i samma system. 

Larmet är godkänt enligt SSF 1014 upp till larmklass 3/4.

Svensk manual: R-CARD M5 – Använda

Norsk manual: R-CARD M5 – Bruke

Finsk manual: R-CARD M5 – Käyttö

Se även programmets omfattande hjälpfunktion i respektive språk! (Tryck på F1 när du använder programmet.)

 
  • Tillbehör