R-CARD M5 MEGA

Artikelnummer: 20021025
E-nummer: 5875139
Tilläggsprogramvara till M5 för integrerat larm. Programmodulen MEGA gör att systemet kompletteras med inbrottslarm och brandvarning helt integrerat med passerkontrollen. Med MEGA finns inte längre behov av att bygga dubbla system utan larmgivarna i form av detektorer och magneter kopplas istället till passagesystemets dörrkontrollenheter. Läs mer →

Produktinformation

Tilläggsprogramvara till M5 för integrerat larm. Programmodulen MEGA gör att systemet kompletteras med inbrottslarm och brandvarning helt integrerat med passerkontrollen. Med MEGA finns inte längre behov av att bygga dubbla system utan larmgivarna i form av detektorer och magneter kopplas istället till passagesystemets dörrkontrollenheter.

Administrationen av användarnas larmbehörigheter kan skötas centralt från passersystemets klient istället för lokalt på respektive anläggning, vilket är tids- och kostnadsbesparande. Både handhavande och inlärning underlättas. En fördel för den som ansvarar för säkerheten är också att samtliga passer- och larmhändelser från alla anläggningsdelar finns samlade i samma system. 

Larmet är godkänt enligt SSF 1014 upp till larmklass 3/4. Kräver certifiering för driftsättning.

Svensk manual: R-CARD M5 – Använda

Norsk manual: R-CARD M5 – Bruke

Finsk manual: R-CARD M5 – Käyttö

Se även programmets omfattande hjälpfunktion i respektive språk! (Tryck på F1 när du använder programmet.)

 
  • Tillbehör