R-CARD M5 CLIENT

Artikelnummer: 20021050
E-nummer: 5875117
Extra klientlicens för objekt med behov av flera samtidiga administratörer. I grundlicensen R-CARD M5 ingår en M5-klientlicens som används av den operatör som ansluter till M5 Server vid administration av systemet. Läs mer →

Produktinformation

Extra klientlicens för objekt med behov av flera samtidiga administratörer. I grundlicensen R-CARD M5 ingår en M5-klientlicens som används av den operatör som ansluter till M5 Server vid administration av systemet. Klientprogramvaran kan installeras i fritt antal datorer men anslutning mot R-CARD M5 Server räknas per samtidig operatör.