Program

R-CARD M5 är RCO:s programvara för administration och programmering av R-CARD 5000-passersystem. R-CARD M5 är en lättnavigerad och logiskt uppbyggd programvara med möjlighet till anpassningar utifrån enskilda behov. Installation kan göras i fristående dator eller på en server i nätverk med möjlighet för flera klienter/operatörer att administrera systemet. Programvaran är moduluppbyggd och kan efter behov kompletteras med andra säkerhetslösningar som exempelvis godkänt inbrottslarm, brandvarning, lokalbokning och grafisk presentation helt integrerat med passerkontrollen. Vår tanke är att företag ska växa med systemet vartefter behoven uppstår.

Mjukvara

20 produkter i vald kategori     
Produktlista för artikelgrupp