MAP-59

MAP-59

Manöverpanel för larmhantering

MAP-59 (PROX/MIF) för inomhusmontage. Enkel styrning av larmområden med frånslag, återställning och kvittering. Valbara säkerhetsnivåer för att komma i användarläge. Tag och kod som den högsta nivån eller endast tag eller kod. Bestäms i grundprogrammeringen vilken nivå som skall gälla för de olika personerna och under vilka tider. Med grafiska översiktsbilder och symboler för ingångar/sektioner. De grafiska översiktsbilderna förenklar handhavandet genom att man på ett enkelt sätt ser vilka områden som är eller inte är tillkopplade. Man ser även via symboler utlösta larm och kan enkelt återställa dessa. Kan även fungera som vanlig kortläsare.

MAP-59 PROX/MIF i R-CARD MEGA är godkända enligt SSF 1014 larmklass 3/4.

Sökord: Larmstyrning, Manöverpanel, Passersystem, Prox, Mifare, Inomhus, Grafik

Teknisk specifikation

MAP-59 PROX

   • Läsavstånd med ISO-kort/tag: cirka 2 centimeter
 • Sändfrekvens: 125 Mhz
 • Matningsspänning: 10,24V
 • Strömförbrukning: Max 108mA
 • Temperaturområde: +5°C till +65°C
 • Mått (mm, BxHxD): 95x235x29,5 (utanpåliggande), 119x294 (infällt montage, front), 101x268x33,5 (infällt montage, låda)
 • Material: Vit plast

 

MAP-59 MIF

 • Läsavstånd med ISO-kort/tag: cirka 2 centimeter
 • Sändfrekvens: 13,56 Mhz
 • Matningsspänning: 10,24V
 • Strömförbrukning: Max 108mA
 • Temperaturområde: +5°C till +65°C
 • Mått (mm, BxHxD): 95x235x29,5 (utanpåliggande), 119x294 (infällt montage, front), 101x268x33,5 (infällt montage, låda)
 • Material: Vit plast

Resurser

Ladda ner broschyrer, bilder, filmer med mera för denna produkt

R-TOUCH 50

Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick

MAP-59

Manöverpanel för larmhantering
 • Manöverpanel
 • Grafisk skärm
 • Enkel larmhantering

R-CARD M5 MEGA

Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CONTROL

Grafisk presentationsprogramvara
 • Tilläggslicens
 • Grafisk presentation
 • Enkel programmering

MINI MAP-50/60

Enkel modell – stora funktioner
 • Manöverpanel
 • Textdisplay
 • Passerläsare