MapR Touch MIF

Artikelnummer: 20140267
E-nummer: 5871325
Med MapR Touch som larmpanel får du total överblick och kontroll över din larmanläggning. Panelen lämpar sig utmärkt för platser där du vill ha en tydlig och grafisk manöverpanel som skapar en enkel men trygg övervakning/styrning  av den integrerade larmanläggningen (MEGA). Läs mer →

Produktinformation

Med MapR Touch som larmpanel får du total överblick och kontroll över din larmanläggning.

Panelen lämpar sig utmärkt för platser där du vill ha en tydlig och grafisk manöverpanel som skapar en enkel men trygg övervakning/styrning  av den integrerade larmanläggningen (MEGA). På många arbetsplatser kan hanteringen av larmet upplevas som ett problem. Den anställde vill helst slippa komma först till arbetsplatsen eller gå sist för dagen för att undvika att handskas med larmet, detta av rädsla för att något ska gå fel. Med vår grafiska larmpanel blir hanteringen enkel och minskar osäkerheten för användaren.

  • Smart touchpanel
  • Larmklass 4 SSF 1014
  • Styr dina dörrar direkt i panelen
  • Stöd för Desfire EV2

Smidig konfigurering mellan R-CARD M5-systemet och larmpanelen som ansluts via IP-lokalbuss direkt till undercentralen UC-50 och ingår som en enhet i R-CARD M5 MEGA. Displayen har stöd för Desfire EV2 och kan med enkel programmering presentera planritningar som grafiskt indikerar larmområdesstatus (till- och frånkopplat) samt visar utlösta, felaktiga eller bortkopplade larmadresser. Med tydliga symboler visas typ av larmindikering och för respektive larmsektion visas generell eller enskild åtgärdstext för felaktigheter som kan påverka tillkoppling av larmet.

Anläggningens dörrar kan på samma sätt visas på planritning, exempelvis indikeras det grafiskt om dörren är öppen/stängd, låst/olåst, uppställd/forcerad. Du kan även styra dina dörrar direkt i panelen, vilket gör att du på ett enkelt sätt kan öppna, låsa eller tidsbestämma öppettider för specifika dörrmiljöer. I praktiken betyder det exempelvis att du kan lägga in provisoriska öppettider för dörrar och på samma gång kan du bestämma när de berörda dörrarna ska återgå till sitt ordinarie schema.

 
Utförande:
Svart slagtålig PC/ABS-plast, härdat glas
Display:
15" TFT
Systemkrav R-CARD M5:
V 5.48.0
Touch-funktion:
Ja
Systemkrav UC-50:
V 3.01
Anslutningar:
IP
Matningsspänning:
18VDC till 30VDC SELV
Strömförbrukning vid 24 V DC tomgång:
250 mA
Strömförbrukning vid 24 V DC, 100% tänd display:
575 mA
Mått:
462x301x38 mm
Vikt:
3.8 kg
Temperaturområde:
5 till 40 °C
Sändarfrekvens:
13.56 MHz
Lästeknik:
Desfire EV2 RCO app, Mifare Classic
SBSC Certifierad:
Larmklass 4 SSF 1014 Certnr: 8-561