Helintegrerat larmsystem

Passer- och inbrottslarmsystem i ett integrerat system för tillträdesskydd förenklar administrationen och därmed hanteringen för både användare och väktare. Det gemensamma nätet och nyttjandet av samma enheter för flera funktioner ger dessutom lägre kostnader för såväl själva systemet som installationen. Genom att komplettera passersystemet R-CARD 5000 och M5 med modulen MEGA får du passer, inbrottslarm och brandvarning helt integrerat i ett och samma system. MEGA är godkänt enligt SBSC 1014 larmklass 3/4.

Manöverpaneler

Manöverpaneler

3 produkter i vald kategori     
Produktlista för artikelgrupp