Larm

Larm

Helintegrerat larmsystem

Passer- och inbrottslarmsystem i ett integrerat system för tillträdesskydd förenklar administrationen och därmed hanteringen för både användare och väktare. Det gemensamma nätet och nyttjandet av samma enheter för flera funktioner ger dessutom lägre kostnader för såväl själva systemet som installationen. Genom att komplettera passersystemet R-CARD 5000 och M5 med modulen MEGA får du passer, inbrottslarm och brandvarning helt integrerat i ett och samma system. MEGA är godkänt enligt SBSC 1014 larmklass 3/4.

R-TOUCH 50

Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick

MAP-59

Manöverpanel för larmhantering
 • Manöverpanel
 • Grafisk skärm
 • Enkel larmhantering

R-CARD M5 MEGA

Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CONTROL

Grafisk presentationsprogramvara
 • Tilläggslicens
 • Grafisk presentation
 • Enkel programmering

MINI MAP-50/60

Enkel modell – stora funktioner
 • Manöverpanel
 • Textdisplay
 • Passerläsare