Bordsläsare Mifare. Sektor läs

Artikelnummer: 20040091
E-nummer: 5875344

(4-byte ID). Ansluts via USB (virtuell serieport). Sektorläsning. Modell 310.

Svensk manual: Läs mer →

Produktinformation

(4-byte ID). Ansluts via USB (virtuell serieport). Sektorläsning. Modell 310.

Svensk manual: R-CARD M5 – Bordsläsare – Installera och Använda

Norsk manual: R-CARD M5 – Bordleser – Installere og Bruke

Finsk manual: R-CARD M5 – Pöytälukija – Asennus ja käyttö