Viktig information till systemansvariga för passersystem som använder mobilapplikationen RCO Access

Les på norsk

För den som använder mobilapplikationen RCO Access i sitt passersystem är det viktigt att veta att det från 4:e oktober inte längre kommer att vara möjligt att använda självsignerade SSL-certifikat i Google Android-plattformar. Certifikatet måste istället vara signerad av en s.k. certification authority (CA), eller certifikatutfärdare.

Den som redan har ett certifikat från en certifikatutfärdare och har angett det i sina IIS-bindningar kan bortse från detta.

I annat fall är det av högsta vikt att åtgärd vidtas så snart som möjligt. Åtgärd måste finnas på plats senast 3:e oktober. Om ingen åtgärd vidtas kommer slutanvändarna inte kunna styra dörrar via RCO Access.

Skaffa certifikat

Om din organisation inte har ett SSL-certifikat kan du göra enligt nedan för att skaffa ett sådant.

Du kan också skaffa ett certifikat från exempelvis någon av följande organisationerna och sedan ange det som under Ange certifikatet i IIS-inställningarna nedan.

Observera att det finns olika tillvägagångssätt, olika lösningar och olika prisklasser på certifikat. Saknar man kunskap inom området finns mycket information att hämta via nätet.

 1. Starta programmet Internet Information Services (IIS)-hanteraren.

 2. Markera översta noden till vänster.

 3. Dubbelklicka på Servercertifikat längst ner i mittpanelen.

 4. I menyn till höger, klicka på Skapa certifikatbegäran och följ guiden fört att begära ett certifikat.

Avsluta certifikatbegäran

När du får svar från certifikatutfärdaren går du ini på samma ställe som ovan och väljer Avsluta certifikatbegäran i steg 4. Följ instruktionerna.

Ange certifikatet i IIS-inställningarna

När certifikatet har registrerats enl. ovan måste det också anges i webbplatsens bindning:

 1. Starta programmet Internet Information Services (IIS)-hanteraren.

 2. Expandera noden till vänster och markera noden med jordgloben () under Webbplatser.

 3. I menyn till höger, välj Bindningar. Dialogrutan Bindningar för webbplats visas.

 4. Lägg till bindningen:

  1. Klicka på Lägg till.

  2. I fältet Typ, välj https. (I fältet IP-adress, låt Alla ej tilldelade vara kvar. I fältet Port, låt 443 vara kvar.)

  3. I fältet SSL-certifikat, välj det nya certifikatet.

  4. Klicka på OK och Stäng.

 5. Expandera Default Web Site i vänstra rutan och markera M5UserAPI.

 6. Dubbelklicka på SSL-inställningar.

 7. Markera Kräv SSL. (Låt de övriga inställningarna vara som de är.)

 8. I menyn till höger, klicka på Använd.

Frågor?

Förfarandet är krävs vid användning av alla mobilapplikationer på Android-plattformen, och snart även appar på iOS-plattformen. Det finns därför gått om information att hämta från nätet.

Läsa mer om certifikat på exempelvis https://https.se/faq.php.

Du kan även kontakta RCO:s Supportavdelning.