Vanliga frågor

 

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ett enkelt grafiskt gränssnitt ingår i R-CARD M5. Här kan ikoner för olika objekt som dörrar, larmsektioner, larmområden och kameror placeras ut på en eller flera bakgrundsbilder. En dörrmiljö presenteras dynamiskt som låst, olåst, öppen eller forcerad och man kan även programmera olika styrningar, vilket gör att man centralt på enkelt sätt kan öppna eller på annat sätt påverka dörrens funktion via den grafiska bilden. Om integrerat larm (R-CARD M5 MEGA) ingår i systemet finns även möjlighet att till- och frånkoppla larmområden samt få larmindikering med kvitteringsmöjlighet.

För den som har behov av en mer avancerad anläggningskontroll finns R-CONTROL. Med R-CONTROL kan man i en och samma mjukvara styra och övervaka flera olika larmsystem oavsett var de finns rent geografiskt. Med R-CONTROL får användaren stora möjligheter att hantera och se status på utvalda objekt som exempelvis dörrar, larmpunkter och larmområden. Allt presenteras i en grafisk vy som är både lätthanterlig och intuitiv samtidigt som många avancerade funktioner finns att tillgå. Användaren kan själv anpassa mjukvaran på flera sätt, bland annat genom att lägga in egna bilder, ritningar och ikoner samt skapa händelsescenarier, åtgärdstexter, kvitteringstexter och mycket mer. 

 

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Ja, integrerar man ett kamerasystem i sin passerlösning sköts all administration dessutom i samma gränssnitt. Genom mjukvarusystemet M5 kan man också se bilder från alla kameror i realtid. Dessutom kan en passerhändelse trigga kamerorna att göra en inspelning av en aktuell sekvens, till exempel att en viss dörr står öppen för länge. I passersystemets händelselogg kan man sedan enkelt ta fram bildmaterial för just denna tidpunkt. Användaren kan själv definiera hur lång tid innan och efter händelsen som materialet ska sparas.

 

Hur säkerställer vi att transporthissarna endast används av personalen?

Genom att placera en kodläsare vid hissdörren på varje våningsplan för att kalla på hissen kontrolleras enkelt att den endast utnyttjas av behörig personal.

Finns behov att begränsa möjligheten att kalla på en hiss i byggnaden kan detta göras med en kodläsare placerad vid hissdörren. Samma nykelbricka eller kort som används för byggnadens passerkontroll användas även för behörighetskontroll av hissarna. Användaren identifierar sig genom att visa sin nyckelbricka eller kort, eventuellt i kombination med kod, för läsaren.

Läsaren vid hissdörren kan även kompletteras med ytterligare en läsare i hisskorgen som då även kan kontrollera rätten att åka till de olika våningsplanen.