Vanliga frågor

Hur säkerställer jag att inga obehöriga använder hissen?

Med en kodläsare i hisskorgen kontrolleras enkelt till vilka våningsplan personal eller besökare ges tillträde.

Finns det behov att begränsa tillträde till olika våningsplan i byggnaden – antingen för besökare eller personal – kan detta göras med en kodläsare placerad i hisskorgen. Samma tag eller kort som används för byggnadens passerkontroll kan även användas för tillträdeskontroll till de olika våningsplanen. Användaren identifierar sig genom att visa sin tag eller kort, eventuellt i kombination med kod, för läsaren i hissen. Beroende på användarens behörighet aktiverar systemet hissens ordinarie knappsatts för de våningsplan man har rätt att åka till. Läsaren i hisskorgen kan även kompletteras med ytterliggare läsare vid hissdörren som då även kan kontrollera möjligheten att kalla på hissen.

Hur kan man förenkla inpassering till garage och grindar?

Genom igenkänning av registreringsnummer kan man bekvämt, snabbt och automatiskt öppna garageportar och grindar för fordon. Till passersystemet ansluts TagMaster kamera CS-50 som läser av registreringsnumret och jämför det med de registreringsnummer som angetts i passersystemets databas. Föraren behöver inte visa någon nyckelbricka eller kort för en passerläsare utan kan lugnt sitta kvar och vänta på att porten eller grinden öppnas. 

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ett enkelt grafiskt gränssnitt ingår i R-CARD M5. Här kan ikoner för olika objekt som dörrar, larmsektioner, larmområden och kameror placeras ut på en eller flera bakgrundsbilder. En dörrmiljö presenteras dynamiskt som låst, olåst, öppen eller forcerad och man kan även programmera olika styrningar, vilket gör att man centralt på enkelt sätt kan öppna eller på annat sätt påverka dörrens funktion via den grafiska bilden. Om integrerat larm (R-CARD M5 MEGA) ingår i systemet finns även möjlighet att till- och frånkoppla larmområden samt få larmindikering med kvitteringsmöjlighet.

För den som har behov av en mer avancerad anläggningskontroll finns R-CONTROL. Med R-CONTROL kan man i en och samma mjukvara styra och övervaka flera olika larmsystem oavsett var de finns rent geografiskt. Med R-CONTROL får användaren stora möjligheter att hantera och se status på utvalda objekt som exempelvis dörrar, larmpunkter och larmområden. Allt presenteras i en grafisk vy som är både lätthanterlig och intuitiv samtidigt som många avancerade funktioner finns att tillgå. Användaren kan själv anpassa mjukvaran på flera sätt, bland annat genom att lägga in egna bilder, ritningar och ikoner samt skapa händelsescenarier, åtgärdstexter, kvitteringstexter och mycket mer. 

Kan en porttelefon integreras med passerkontrollen?

Med en porttelefon kan bakdörren eller dörren till lastkajen hållas låst och lämnas utan uppsikt. Vill en besökare eller varuleverantör komma in ringer de enkelt på via porttelefonen och kan, om man vill, släppas in utan att någon fysiskt måste ta sig till dörren. Porttelefonen administreras i samma system som resten av passerlösningen och finns i modeller både med och utan display. I display-modellen kan besökaren enkelt bläddra med piltangenter och välja vilken person eller avdelning som ska ringas upp (uppringning sker via det vanliga telefonnätet). Samma läsare kan dessutom användas av personal för inpassering med hjälp av tag eller kort.

Hur kan jag skriva ut passerkort med bild på min personal?

Programvara för ID- och behörighetskortstillverkning finns integrerat i R-CARD M5.

Med hjälp av en licensierad programvara från CardPro kan ID- och behörighetskort designas fritt med foto, bakgrundsbilder, logotyper, person och kortuppgifter direkt inifrån M5 klienten. Utskrift av de färdigdesignade korten görs enkelt direkt till ansluten kortskrivare.