R-CARD M5 Administration – Utbildning för slutanvändare

En anpassad utbildning för administratörer och systemansvariga som skall handha och ansvara för RCOs passer- och säkerhetssystem R-CARD M5.

Målet med utbildningen är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt lära deltagarna att administrera och använda M5 systemets många inbyggda funktioner. Vi anpassar utbildningen efter era förutsättningar, vilka delar av systemet ni använder samt era önskemål.

R-CARD M5 administratörerna får efter utbildningen förutsättningar att förstå funktionerna i säkerhetssystemet samt att på ett effektivt sätt handha och använda alla dess möjligheter. Med god kunskap och rätt handhavande hos era administratörer säkerställer ni att er investering i ett säkerhetssystem utnyttjas maximalt och skapar en funktionell, säker och trygg miljö.

Exempel på kursinnehåll grundläggande användaradministration:

Genomgång av olika behörigheter
Hantering av användaruppgifter
Hantering av kort/taggar
Förenkla med mallar
Anpassning av schema/årskalender
Användning av gruppkoder
Hantering av händelseloggar i rapportverktyget
Anpassning av säkerhetsnivå i dörrmiljö (Funktioner)
Styra dörrar via grafik (INDIGRAF)
Enklare problemlösning

Utbildningen levereras under en halv dag och ovanstående innehåll är endast exempel på vad som kan tas upp. I samband med förfrågan om utbildning, så vill vi även ha önskemål om vad denna skall innehålla. När det gäller larm (Mega och externa larm), så hänvisar vi till er installatör, då larmhantering alltid är unik.

RCO:s utbildare kommer dock aldrig att utföra någon som helst programmering eller förändring i befintlig anläggning.

Kurslängd

Halvdag

Kostnad

12 500 kronor exklusive moms, max 8 deltagare.

Utbildningen äger rum i RCO´s lokaler i Järfälla, men på begäran kan utbildningen hållas på plats hos er, då tillkommer kostnad för resa, restid, logi och traktamente. 

Kontakta våra utbildare för mer information och tidsbokning på e-post: utbildning@rco.se eller telefon: 08-546 560 00.  

Anmälan till utbildning