UTB250E R-CARD M5 – Installation och driftsättning

E-learningutbildning för dig som ska installera och driftsätta ett R-CARD M5-passersystem.

Denna kurs kan genomföras utan krav på hårdvara, det vill säga du behöver inte ha tillgång till våra produkter för att genomföra kursen.

Notera att UTB250E innehåller allt material om offline-enheter som också finns i utbildningen UTB150E.

Kursbeskrivning

Webbaserad grundutbildning för dig som inte har tid eller möjlighet att delta på vår ordinarie grundkurs. Du slipper resor och kan studera på valfri ort och i egen takt. I en modern lärplattform går våra ordinarie lärare igenom grundutbildningens olika avsnitt. Kursen består av inspelad lärarledd undervisning som varvas med genomgång av inställningar direkt i R-CARD M5 programmet. Varje avsnitt avslutas med ett kunskapstest med kontrollfrågor. Kursen ger dels kunskap om all hårdvara som ingår i ett R-CARD 5000-system samt en introduktion till hur man konfigurerar dörrmiljöer, aktiverar styrningar samt kopplingar mot externa larmsystem. Vi går även igenom hur man förenklar hanteringen av användare via mallar och import, samt operatörsspecifika inställningar.

Förkunskapskrav 

Vana att hantera en PC med Windows-operativsystem.

Mål

Deltagaren skall efter genomgången kurs ha full kännedom om all hårdvara ingående i ett R-CARD 5000-system. Därutöver ska deltagaren ha nödvändiga kunskaper för att kunna genomföra en driftsättning och programmering av en passeranläggning i R-CARD M5. Kunskapen ska omfatta såväl funktionalitet i systemet liksom hantering av användare med tillhörande behörigheter.

Kurslängd

ca 5 timmar inspelad video

Kostnad

3 300 kronor exklusive moms/deltagare.

Kursinnehåll

Presentation av hårdvara i ett R-CARD 5000-system
M5 tekniska krav och installation
Programmering av anknytning, behörigheter och användare
Konfigurering av dörrmiljöer och styrningar
Kopplingar mot externa larmsystem
Användarhantering via mallar och import

Anmälningsformulär

I och med att du fyller i anmälningsformuläret nedan kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Anmälan till utbildning