UTB150E Offline

E-learningutbildning för dig som ska installera och driftsätta offline-enheter av typen NoKey MIF 808 och/eller LockR i R-CARD M5-passersystem, men känner dig osäker på just Offline-enheter. Notera också att allt material i denna utbildning även återfinns i utbildningen UTB250E.

Denna kurs kan genomföras utan krav på hårdvara, det vill säga du behöver inte ha tillgång till våra produkter för att genomföra kursen.

Kursbeskrivning

Webbaserad grundutbildning för dig som inte har tid eller möjlighet att delta på vår klassrumsutbildning för offline-enheter. Du slipper resor och kan studera på valfri ort och i egen takt. I en modern lärplattform går våra ordinarie lärare igenom de olika avsnitten som krävs för att kunna driftsätta och underhålla offline-enheter. Kursen består av inspelad undervisning i 7 avsnitt och avslutas med ett slutprov on-line. Efter ett godkänt slutprov erhåller du självklart ett kursintyg.

Förkunskapskrav

För att du ska tillgodogöra dig informationen i utbildningen på bästa sätt förutsätter vi att du är van att jobba i M5 med kabelanslutna enheter.
Vana att hantera en PC med webbläsaren Chrome eller Firefox.

Mål

Deltagaren skall efter genomgången kurs ha full kännedom om hur man programmerar och driftsätter offline-enheter, bästa sättet att tilldela passerrättigheter i offline-enheter, och skapa profilgrupper för att programmeringen av kort/tagar via initieringsläsaren ska fungera felfritt.

Kurslängd

ca 1 timme inspelad video. Kursen innehåller också information att läsa efter respektive film.

Kostnad

600 kronor/deltagare.

Kursinnehåll

Beskrivning av principen för offline-enheter
Mekanisk installation av NoKey och LockR
Batterivarning
Inställningar UC-50
Olika sätt att tilldela passerbehörighet i offline-enheter
Skapa/lägga till offline-enheter i systemet
Inställningar för offline-enheter
Skapa och använda dörrgrupper
Inställningar för initieringsläsare
Mifare-kortets uppbyggnad
Profilgrupp och offlineprofiler
ODM, Offline Device Manager
Driftsättning av offline-enhet
Beskrivning av LockR Cabinet, LockR Rotary Switch och LockR Rimlock

Anmälningsformulär

I och med att du fyller i anmälningsformuläret nedan kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Anmälan till utbildning