Region Norr 

Kontor Järfälla

Michael Rehlin - försäljningschef

073-343 50 05

Ulf Carlsson

08-546 560 16

Erik Gustafsson

08-546 560 86

Jouni Mäntylä

08-546 560 13

Christer Nilsson

08-546 560 23